Böjningar av slumpmässig

Det arabiska ordet för slumpmässig skrivs ﻋَﺸﻮَﺍﺋِﻲ och uttalas 3ashwaa'ii.
Här ser du ordets böjningsformer, det vill säga hur ordet böjs utifrån kasus och bestämdhet.

ﻋَﺸﻮَﺍﺋِﻲ
3ashwaa'ii
maskulinum singular
ﻋَﺸﻮَﺍﺋِﻲٌ
3ashwaa'iyun
maskulinum singular
nominativ obestämd form
ﻋَﺸﻮَﺍﺋِﻴﺎً
3ashwaa'iian
maskulinum singular
ackusativ obestämd form
ﻋَﺸﻮَﺍﺋِﻲٍ
3ashwaa'iyin
maskulinum singular
genitiv obestämd form
ﺍَﻟﻌَﺸﻮَﺍﺋِﻲُ
al3ashwaa'iyu
maskulinum singular
nominativ bestämd form
ﺍَﻟﻌَﺸﻮَﺍﺋِﻲَ
al3ashwaa'iya
maskulinum singular
ackusativ bestämd form
ﺍَﻟﻌَﺸﻮَﺍﺋِﻲِ
al3ashwaa'iyi
maskulinum singular
genitiv bestämd form
Ordet för slumpmässig finns också i dual. Se hur slumpmässig böjs i dual

Kasus i arabiskan

Arabiska ord böjs utifrån kasus. Det finns tre kasus i arabiskan: nominativ, ackusativ och genitiv.

Nominativ

Nominativ är ordets grundform. Ordet står i nominativ när det fungerar som subjekt (den som utför verbet). I nominalsatser är orden också i nominativ.

Arabiska ord i nominativ slutar på un i obestämd form och u i bestämd form.
Om ta marbuta är sista bokstaven i ordet blir ändelsen atun respektie atu.
Om ordet är böjt enligt mönstret för regelbunden plural maskulinum är ändelsen uuna, både i bestämd form och i obestämd form.

Ackusativ

Ackusativ används när ordet fungerar som objekt (den som utsätts för verbet). Ackusativ används ibland vid tidsangivelser. Det finns också fler användningsområden för ackusativ. Exempelvis al-Haal och at-taymiiz.

Arabiska ord i ackusativ slutar på an i obestämd form och a i bestämd form.
Om ta marbuta är sista bokstaven är ändelsen atan respektive ata.
Om ordet är böjt enligt mönstret för regelbunden plural femininum är ändelsen in i obestämd form.
Om ordet är böjt enligt mönstret för regelbunden plural maskulinum är ändelsen iina, både i bestämd form och i obestämd form.

Genitiv

Genitiv används efter preposition. Genitiv används också för att markera ägande, dvs i idafa-konstruktioner.

Arabiska ord i genitiv slutar på in i obestämd form och i bestämd form.
Om ordet har ta marbuta som sista bokstav är ändelsen istället atin respektive ati.
Om ordet är böjt enligt mönstret för regelbunden plural maskulinum är ändelsen iina, både i bestämd form och i obestämd form.