Skriv katt på arabiska

Här går vi igenom steg för steg hur du skriver det arabiska ordet för katt
Ordet skrivs ﻗِﻂّ och läses från höger till vänster. Uttalet är qiTT.

ﻗِﻂّ
qiTT
katt

Ordet består av 3 bokstäver och vokaler. Om vi bryter ut dem och visar dem var för sig ser de ut såhär.

ِ

Det var bokstäverna i sin isolerade form. Men arabiska bokstäver ändrar ofta sin form, beroende på position i ordet, och beroende på omgivande bokstäver. Det är det som gör att bokstäverna i ordet sitter ihop så snyggt, som skrivstil.

Om vi istället väljer att titta på bokstäverna i den form de förekommer i just ordet för katt, ser de istället ut såhär.

ﻗـ
ِ
ـﻂ

Du ser kanske att vissa bokstäver har fått en svans framför eller bakom. Det är med den som de ansluter till bokstaven före eller efter. Korta vokaler (de gröna) skrivs under eller ovanför bokstaven.

Sätter vi ihop bokstäverna får vi ordet för katt på arabiska:

ﻗِﻂّ

Nedan ser du en sammanställning över ordets 3 bokstäver och vokaler. Du ser bokstaven i den form den har i ordet. Under bokstaven visas alla de former som bokstaven kan ha (där aktuell form är markerad med svartare text). Under det ser du bokstavens namn och bokstavens uttal.

ﻗـ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ِ
ِ
ـﻂ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ

Förklaring av bokstäverna i katt

Arabiska skrivs från höger till vänster. När vi går igenom bokstäverna i ﻗِﻂّ börjar vi därför från höger.

ﻗـ

Ordets första bokstav är qaf som uttalas q.

Bokstaven qaf kan skrivas på fyra olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet

ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ

Här används den initiala formen.

ﻗـ

ِ

Den korta vokalen kasra uttalas i och skrivs som ett streck under bokstaven.

I de flesta arabiska texter skrivs vokalerna inte ut.

ـﻂ

Därefter kommer bokstaven Ta som uttalas T.

Bokstaven Ta kan skrivas på fyra olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet

ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ

Här används den finala formen.

ـﻂ

Det var allt. Nu kan vi ordets 3 tecken:

ﻗـ
ِ
ـﻂ

Och när vi sätter samman dem har vi det arabiska ordet för katt.

ﻗِﻂّ

Rötterna i katt

De korta vokalerna har jag markerat med grön bakgrundsfärg. De skrivs som sagt sällan ut i arabisk text.

Bokstäverna med blå bakgrundsfärg är ordets rot.

ﻗـ
ـﻂ

De flesta arabiska bokstäver har tre rotbokstäver. Ord med samma rot är besläktade.

Se om det finns fler ord med samma rot som katt

Läs mer om det arabiska rotsystemet

Mönstret för att bilda katt

Det arabiska ordet för katt är bildat genom ett visst mönster: verbalnomen form 1. Mönstret bestämmer hur bokstäverna i roten kombineras med andra bokstäver och vokaler.

Ord med samma mönster har samma funktion.

Genom att känna till ordets rot och mönster kan du gissa dig till ordets betydelse, även om du aldrig hört ordet tidigare.

Bokstäverna i katt

Här kommer en sammanfattning av bokstäverna i katt i form av en tabell. Varje tabellrad visar en bokstav i ordet. I tabellraden ser du bokstavens namn, uttal och de olika former som bokstaven förekommer i. Den form som används i ordet markeras med blå bakgrund.

NamnUttalBokstavens former
qafq ـﻖـﻘـﻗـ
TaT ـﻂـﻄـﻃـ