Skriv med på arabiska

Här går vi igenom steg för steg hur du skriver det arabiska ordet för med
Ordet skrivs ﻣَﻊَ och läses från höger till vänster. Uttalet är ma3a.

ﻣَﻊَ
ma3a
med

Ordet består av 4 bokstäver och vokaler. Om vi bryter ut dem och visar dem var för sig ser de ut såhär.

َ
َ

Det var bokstäverna i sin isolerade form. Men arabiska bokstäver ändrar ofta sin form, beroende på position i ordet, och beroende på omgivande bokstäver. Det är det som gör att bokstäverna i ordet sitter ihop så snyggt, som skrivstil.

Om vi istället väljer att titta på bokstäverna i den form de förekommer i just ordet för med, ser de istället ut såhär.

ﻣـ
َ
ـﻊ
َ

Du ser kanske att vissa bokstäver har fått en svans framför eller bakom. Det är med den som de ansluter till bokstaven före eller efter. Korta vokaler (de gröna) skrivs under eller ovanför bokstaven.

Sätter vi ihop bokstäverna får vi ordet för med på arabiska:

ﻣَﻊَ

Nedan ser du en sammanställning över ordets 4 bokstäver och vokaler. Du ser bokstaven i den form den har i ordet. Under bokstaven visas alla de former som bokstaven kan ha (där aktuell form är markerad med svartare text). Under det ser du bokstavens namn och bokstavens uttal.

ﻣـ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
َ
َ
ـﻊ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
َ
َ

Förklaring av bokstäverna i med

Arabiska skrivs från höger till vänster. När vi går igenom bokstäverna i ﻣَﻊَ börjar vi därför från höger.

ﻣـ

Ordets första bokstav är mim som uttalas m.

Bokstaven mim kan skrivas på fyra olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet

ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ

Här används den initiala formen.

ﻣـ

َ

Den korta vokalen fatha uttalas a och skrivs som ett streck ovanför bokstaven.

I de flesta arabiska texter skrivs vokalerna inte ut.

ـﻊ

Därefter kommer bokstaven ayn som uttalas 3.

Bokstaven ayn kan skrivas på fyra olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet

ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ

Här används den finala formen.

ـﻊ

َ

Den korta vokalen fatha uttalas a och skrivs som ett streck ovanför bokstaven.

I de flesta arabiska texter skrivs vokalerna inte ut.

Det var allt. Nu kan vi ordets 4 tecken:

ﻣـ
َ
ـﻊ
َ

Och när vi sätter samman dem har vi det arabiska ordet för med.

ﻣَﻊَ

Bokstäverna i med

Här kommer en sammanfattning av bokstäverna i med i form av en tabell. Varje tabellrad visar en bokstav i ordet. I tabellraden ser du bokstavens namn, uttal och de olika former som bokstaven förekommer i. Den form som används i ordet markeras med blå bakgrund.

NamnUttalBokstavens former
mimm ـﻢـﻤـﻣـ
ayn3 ـﻊـﻌـﻋـ