med på arabiska

ﻟَﺪَﻯ
ladaa

Det arabiska ordet för med uttalas ladaa och skrivs ﻟَﺪَﻯ. Precis som alla arabiska ord skrivs det från höger till vänster. Ordklassen är adverb.

Så skriver du med på arabiska, bokstav för bokstav.

Användning av med

Nedan ser du exempel på fraser/meningar med det med det arabiska ordet för med. Ordet är markerat med rött.

1) Källa: Språkrådet