Arabiska rötter

Sök arabiska rötter

De flesta arabiska ord har en rot som består av tre bokstäver. Ord med samma rot är besläktade.

Uppe på sidan ser du tre drop-down-listor. En för varje rotbokstav i ordet. Den högra är för ordets första rotbokstav, eftersom arabiska skrivs från höger till vänster. Den mittersta är för ordets andra och mittersta rotbokstav. Den vänstra är för ordets tredje och sista rotbokstav. Ändra i någon av dem för att söka ord med olika rötter. Alternativet * betyder att det kan vara vilken rotbokstav som helst.

Ovanför varje drop-down-lista kan du välja att kryssa i Matcha liknande. Gör det om du vill välja rotbokstäver som liknar varandra ljudmässigt. Exempelvis de emfatiska bokstäverna och deras icke-emfatiska motsvarigheter.

Läs mer om rotsystemet