intensiv, koncentrerad, tjock på arabiska

ﻛَﺜِﻴﻒ
kathiif
maskulinum singular

Det arabiska ordet för intensiv, koncentrerad, tjock uttalas kathiif och skrivs ﻛَﺜِﻴﻒ. Precis som alla arabiska ord skrivs det från höger till vänster. Ordklassen är adjektiv.

Så skriver du intensiv, koncentrerad, tjock på arabiska, bokstav för bokstav.

Ordet kan böjas i bestämdhet och kasus. Visa böjningsformerna för intensiv, koncentrerad, tjock. Om du har kommit långt i arabiskan kanske du även vill se dual av intensiv, koncentrerad, tjock.

Roten till intensiv, koncentrerad, tjock

Roten till det arabiska ordet för 'intensiv, koncentrerad, tjock' består av: Bokstaven som heter kaf och uttalas k. Bokstaven som heter tha och uttalas th. Bokstaven som heter fa och uttalas f. Arabiska ord med samma rot innehåller samma bokstäver och är ofta besläktade.

Ord med samma rot som intensiv, koncentrerad, tjock

ﺗَﻜَﺜَّﻒَ
takaththafa
att bli intensiv, bli komprimerad
ﻣُﻜَﺜَّﻒ
mukaththaf
intensiv, koncentrerad
ﻣُﻜَﺜِّﻒ
mukaththif
kondensator

Mönstret för att bilda intensiv, koncentrerad, tjock

Det arabiska ordet för 'intensiv, koncentrerad, tjock' bildas enligt mönstret verbalnomen form 1 (fa3iil). Mönstret anger hur rotbokstäverna ska kombineras med andra bokstäver/vokaler för att forma ordet. Mönstret visar vilken typ av ord det är, och tillsammans med roten kan du använda mönstret för att gissa ett ords betydelse.

Ord med samma mönster som intensiv, koncentrerad, tjock

ﺳَﺤِﻴﻖ
saHiiq
bottenlös, långt bort
ﺣَﻘِﻴﺮ
Haqiir
elak
ﺭَﺻِﻴﻒ
raSiif
trottoar

Användning av intensiv, koncentrerad, tjock

Nedan ser du exempel på fraser/meningar med det med det arabiska ordet för intensiv, koncentrerad, tjock. Ordet är markerat med rött.

5) Källa: Anna Enbom