lära ut på arabiska

ﻋَﻠَّﻢَ
3allama
dåtid han

Det arabiska ordet för lära ut uttalas 3allama och skrivs ﻋَﻠَّﻢَ. Precis som alla arabiska ord skrivs det från höger till vänster. Ordklassen är verb.

Så skriver du lära ut på arabiska, bokstav för bokstav.

Böjningsformer av lära ut

ﻋَﻠَّﻢَ
3allama
dåtid han
ﻳُﻌَﻠِّﻢُ
yu3allimu
nutid han
ﻋَﻠَّﻤَﺖ
3allamat
dåtid hon
ﺗُﻌَﻠِّﻢُ
tu3allimu
nutid hon
ﻋَﻠَّﻤﺖُ
3allamtu
dåtid jag
ﺃُﻋَﻠِّﻢُ
'u3allimu
nutid jag

Roten till lära ut

Roten till det arabiska ordet för 'lära ut' består av: Bokstaven som heter ayn och uttalas 3. Bokstaven som heter lam och uttalas l. Bokstaven som heter mim och uttalas m. Arabiska ord med samma rot innehåller samma bokstäver och är ofta besläktade.

Ord med samma rot som lära ut

ﺍِﺳﺘَﻌﻠَﻢَ
ista3lama
att använda, fråga, ta reda på
ﻋَﻠَﻢ
3alam
flagga
ﻋَﺎﻟِﻢ
3aalim
forskare
ﻋَﺎﻟَﻤِﻲّ
3aalamiyy
global, internationell
ﻣَﻌﻠُﻮﻣَﺔ
ma3luuma
information
ﺃَﻋﻠَﻢَ
'a3lama
att informera
ﻋِﻠﻢ
3ilm
kunskap, vetenskap
ﺗَﻌَﻠَّﻢَ
ta3allama
att lära sig, studera
ﻣُﻌَﻠِّﻢ
mu3allim
lärare
ﻣُﻌَﻠَّﻢ
mu3allam
lärd
ﺇِﻋﻠَﺎﻡ
'i3laam
massmedium
ﻣَﻌﻠَﻢ
ma3lam
milstolpe, sevärdhet
ﻋَﻠَﺎﻣَﺔ
3alaama
märke, tecken
ﺗَﻌﻠِﻴﻤِﻲّ
ta3liimiyy
pedagogisk
ﺗَﻌﻠِﻴﻢ
ta3liim
utbildning
ﻋَﻠِﻢَ
3alima
att veta
ﻋِﻠﻤِﻲّ
3ilmiyy
vetenskaplig
ﻋَﺎﻟَﻢ
3aalam
värld

Mönstret för att bilda lära ut

Det arabiska ordet för 'lära ut' bildas enligt mönstret verb form 2 (fa33ala). Mönstret anger hur rotbokstäverna ska kombineras med andra bokstäver/vokaler för att forma ordet. Mönstret visar vilken typ av ord det är, och tillsammans med roten kan du använda mönstret för att gissa ett ords betydelse.

Ord med samma mönster som lära ut

ﻋَﻴَّﻦَ
3ayyana
att beteckna, utse
ﻧَﺴَّﻢَ
nassama
att inleda
ﻧَﻈَّﻢَ
naZZama
att organisera