elak på arabiska

ﺣَﻘِﻴﺮ
Haqiir
maskulinum singular

Det arabiska ordet för elak uttalas Haqiir och skrivs ﺣَﻘِﻴﺮ. Precis som alla arabiska ord skrivs det från höger till vänster. Ordklassen är adjektiv.

Så skriver du elak på arabiska, bokstav för bokstav.

Ordet kan böjas i bestämdhet och kasus. Visa böjningsformerna för elak. Om du har kommit långt i arabiskan kanske du även vill se dual av elak.

Roten till elak

Roten till det arabiska ordet för 'elak' består av: Bokstaven som heter Ha och uttalas H. Bokstaven som heter qaf och uttalas q. Bokstaven som heter ra och uttalas r. Arabiska ord med samma rot innehåller samma bokstäver och är ofta besläktade.

Ord med samma rot som elak

ﺍِﺣﺘِﻘَﺎﺭ
iHtiqaar
förakt, ringaktning
ﺍِﺣﺘَﻘَﺮَ
iHtaqara
att förakta
ﺣَﻘَﺮَ
Haqara
att förakta, ringakta
ﻣُﺤﺘَﻘَﺮ
muHtaqar
föraktad, föraktlig
ﺣَﻘَّﺮَ
Haqqara
att nedvärdera

Mönstret för att bilda elak

Det arabiska ordet för 'elak' bildas enligt mönstret verbalnomen form 1 (fa3iil). Mönstret anger hur rotbokstäverna ska kombineras med andra bokstäver/vokaler för att forma ordet. Mönstret visar vilken typ av ord det är, och tillsammans med roten kan du använda mönstret för att gissa ett ords betydelse.

Ord med samma mönster som elak

ﺳَﺤِﻴﻖ
saHiiq
bottenlös, långt bort
ﻛَﺜِﻴﻒ
kathiif
intensiv, koncentrerad, tjock
ﺭَﺻِﻴﻒ
raSiif
trottoar