Böjningar av hus

Det arabiska ordet för hus skrivs ﻣَﻨﺰِﻝ och uttalas manzil.
Här ser du ordets böjningsformer, det vill säga hur ordet böjs utifrån kasus och bestämdhet.

ﻣَﻨﺰِﻝ
manzil
maskulinum singular
ﻣَﻨﺰِﻝٌ
manzilun
maskulinum singular
nominativ obestämd form
ﻣَﻨﺰِﻟﺎً
manzilan
maskulinum singular
ackusativ obestämd form
ﻣَﻨﺰِﻝٍ
manzilin
maskulinum singular
genitiv obestämd form
ﺍَﻟﻤَﻨﺰِﻝُ
almanzilu
maskulinum singular
nominativ bestämd form
ﺍَﻟﻤَﻨﺰِﻝَ
almanzila
maskulinum singular
ackusativ bestämd form
ﺍَﻟﻤَﻨﺰِﻝِ
almanzili
maskulinum singular
genitiv bestämd form

Böjningar av hus i maskulinum plural

Ordet för hus har bruten pluralböjning i maskulinum plural. Se fler ord med samma brutna pluralböjning

ﻣَﻨَﺎﺯِﻝ
manaazil
maskulinum plural
ﻣَﻨَﺎﺯِﻝٌ
manaazilun
maskulinum plural
nominativ obestämd form
ﻣَﻨَﺎﺯِﻟﺎً
manaazilan
maskulinum plural
ackusativ obestämd form
ﻣَﻨَﺎﺯِﻝٍ
manaazilin
maskulinum plural
genitiv obestämd form
ﺍَﻟﻤَﻨَﺎﺯِﻝُ
almanaazilu
maskulinum plural
nominativ bestämd form
ﺍَﻟﻤَﻨَﺎﺯِﻝَ
almanaazila
maskulinum plural
ackusativ bestämd form
ﺍَﻟﻤَﻨَﺎﺯِﻝِ
almanaazili
maskulinum plural
genitiv bestämd form
Ordet för hus finns också i dual. Se hur hus böjs i dual

Kasus i arabiskan

Arabiska ord böjs utifrån kasus. Det finns tre kasus i arabiskan: nominativ, ackusativ och genitiv.

Nominativ

Nominativ är ordets grundform. Ordet står i nominativ när det fungerar som subjekt (den som utför verbet). I nominalsatser är orden också i nominativ.

Arabiska ord i nominativ slutar på un i obestämd form och u i bestämd form.
Om ta marbuta är sista bokstaven i ordet blir ändelsen atun respektie atu.
Om ordet är böjt enligt mönstret för regelbunden plural maskulinum är ändelsen uuna, både i bestämd form och i obestämd form.

Ackusativ

Ackusativ används när ordet fungerar som objekt (den som utsätts för verbet). Ackusativ används ibland vid tidsangivelser. Det finns också fler användningsområden för ackusativ. Exempelvis al-Haal och at-taymiiz.

Arabiska ord i ackusativ slutar på an i obestämd form och a i bestämd form.
Om ta marbuta är sista bokstaven är ändelsen atan respektive ata.
Om ordet är böjt enligt mönstret för regelbunden plural femininum är ändelsen in i obestämd form.
Om ordet är böjt enligt mönstret för regelbunden plural maskulinum är ändelsen iina, både i bestämd form och i obestämd form.

Genitiv

Genitiv används efter preposition. Genitiv används också för att markera ägande, dvs i idafa-konstruktioner.

Arabiska ord i genitiv slutar på in i obestämd form och i bestämd form.
Om ordet har ta marbuta som sista bokstav är ändelsen istället atin respektive ati.
Om ordet är böjt enligt mönstret för regelbunden plural maskulinum är ändelsen iina, både i bestämd form och i obestämd form.