Verbform 5

Du minns kanske att verbform 2 kännetecknas av att andra rotbokstaven är dubblerad. Nu är det dags för verbform 5 som ser ut som verbform 2 med ta i början.

Verb

Verb i verbform 5 är ofta reflexiv till verbform 2, att få sig själv att göra det som verbform 2 syftar på. Exempelvis Harraka betyder att sätta i rörelse medan taHarraka betyder att röra sig. Hawwala betyder att ändra medan taHawwala betyder att ändra sig. kallama betyder att tala till medan takallama betyder att prata.

röra, förflytta
taHarraka
تَحَرَّكَ
ändra sig
taHawwala
تَحَوَّلَ
prata
takallama
تَكَلَّمَ

Aktivt particip

Aktivt particip används ofta för att beteckna en handling eller någon som utför en handling. För att få aktivt particip utgår man från verbet, lägger till mu i början, och ser till så att vokalen efter andra rotbokstaven är i.
Orden nedan är exempel på aktivt particip i verbform 5.

rörlig
mutaHarrik
مُتَحَرِّك
varierande
mutaHawwil
مُتَحَوِّل
talande
mutakallim
مُتَكَلِّم

Passivt particip

Passivt particip används för att beteckna något eller någon som är föremål för en handling. För att få passivt particip utgår man från verbet, lägger till mu i början, och ser till så att vokalen efter andra rotbokstaven är a.
Ordet mutakallam (talad) är ett exempel på passivt particip i verbform 5.

talad
mutakallam
مُتَكَلَّم

Verbalnomen

Verbalnomen används exempelvis för att beskriva en handling, ett tillstånd eller en egenskap.
Orden nedan är exempel på verbalnomen i verbform 5.

rörelse, initiativ
taHarruk
تَحَرُّك
förändring
taHawwul
تَحَوُّل
talande
takallum
تَكَلُّم