Verbform 7

Verbform 7 börjar med 'in. För verb i nutid och aktivt och passivt particip försvinner dock 'i och kvar blir bara n:et.

Verb

Verb i verbform 7 är ofta reflexiva eller passiva till verbform 1. Exempelvis qaTa3a betyder att bryta medan 'inqaTa3a betyder att bli avbruten.
Verb i verbform 7 är intransiva vilket betyder att de kan inte ta något objekt.

bli avbruten, bli avskuren
'inqaTa3a
إِنقَطَعَ
gå ner
'inHadara
إِنحَدَرَ

Aktivt particip

Aktivt particip används ofta för att beteckna en handling eller någon som utför en handling. För att få aktivt particip utgår man från verbet, lägger till mu i början, och ser till så att vokalen efter andra rotbokstaven är i.
Orden nedan är exempel på aktivt particip i verbform 7.

avskuren
munqaTi3
مُنقَطِع
sjunkande, fallande
munHadir
مُنحَدِر

Passivt particip

Passivt particip används för att beteckna något eller någon som är föremål för en handling. För att få passivt particip utgår man från verbet, lägger till mu i början, och ser till så att vokalen efter andra rotbokstaven är a.
Det finns få exempel på passivt particip i verbform 7.

lutning
munHadar
مُنحَدَر

Verbalnomen

Verbalnomen används exempelvis för att beskriva en handling, ett tillstånd eller en egenskap.
Orden nedan är exempel på verbalnomen i verbform 7.

avbrott
'inqiTaa3
إِنقِطَاع
förfall, nedgång
'inHidaar
إِنحِدَار