Skriv manuell på arabiska

Här går vi igenom steg för steg hur du skriver det arabiska ordet för manuell
Ordet skrivs ﻳَﺪَﻭِﻱّ och läses från höger till vänster. Uttalet är yadawiyy.

ﻳَﺪَﻭِﻱّ
yadawiyy
manuell

Ordet består av 7 bokstäver och vokaler. Om vi bryter ut dem och visar dem var för sig ser de ut såhär.

َ
َ
ِ

Det var bokstäverna i sin isolerade form. Men arabiska bokstäver ändrar ofta sin form, beroende på position i ordet, och beroende på omgivande bokstäver. Det är det som gör att bokstäverna i ordet sitter ihop så snyggt, som skrivstil.

Om vi istället väljer att titta på bokstäverna i den form de förekommer i just ordet för manuell, ser de istället ut såhär.

ﻳـ
َ
ـﺪ
َ
ِ

Du ser kanske att vissa bokstäver har fått en svans framför eller bakom. Det är med den som de ansluter till bokstaven före eller efter. Korta vokaler (de gröna) skrivs under eller ovanför bokstaven.

Sätter vi ihop bokstäverna får vi ordet för manuell på arabiska:

ﻳَﺪَﻭِﻱّ

Nedan ser du en sammanställning över ordets 7 bokstäver och vokaler. Du ser bokstaven i den form den har i ordet. Under bokstaven visas alla de former som bokstaven kan ha (där aktuell form är markerad med svartare text). Under det ser du bokstavens namn och bokstavens uttal.

ﻳـ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
َ
َ
ـﺪ
ـﺪ
َ
َ
ـﻮ
ِ
ِ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ

Förklaring av bokstäverna i manuell

Arabiska skrivs från höger till vänster. När vi går igenom bokstäverna i ﻳَﺪَﻭِﻱّ börjar vi därför från höger.

ﻳـ

Ordets första bokstav är ya som uttalas y.

Bokstaven ya kan skrivas på fyra olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet

ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ

Här används den initiala formen.

ﻳـ

َ

Den korta vokalen fatha uttalas a och skrivs som ett streck ovanför bokstaven.

I de flesta arabiska texter skrivs vokalerna inte ut.

ـﺪ

Därefter kommer bokstaven dal som uttalas d.

Bokstaven dal kan skrivas på två olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet.

ـﺪ

Här används den finala formen.

ـﺪ

َ

Den korta vokalen fatha uttalas a och skrivs som ett streck ovanför bokstaven.

I de flesta arabiska texter skrivs vokalerna inte ut.

Bokstaven waw uttalas w.

Bokstaven waw kan skrivas på två olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet.

ـﻮ

Här används den isolerade formen.

ِ

Den korta vokalen kasra uttalas i och skrivs som ett streck under bokstaven.

I de flesta arabiska texter skrivs vokalerna inte ut.

Bokstaven ya uttalas y.

Bokstaven ya kan skrivas på fyra olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet

ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ

Här används den isolerade formen.

Det var allt. Nu kan vi ordets 7 tecken:

ﻳـ
َ
ـﺪ
َ
ِ

Och när vi sätter samman dem har vi det arabiska ordet för manuell.

ﻳَﺪَﻭِﻱّ

Bokstäverna i manuell

Här kommer en sammanfattning av bokstäverna i manuell i form av en tabell. Varje tabellrad visar en bokstav i ordet. I tabellraden ser du bokstavens namn, uttal och de olika former som bokstaven förekommer i. Den form som används i ordet markeras med blå bakgrund.

NamnUttalBokstavens former
yay ـﻲـﻴـﻳـ
dald ـﺪ
waww ـﻮ
yay ـﻲـﻴـﻳـ