Skriv martyr på arabiska

Här går vi igenom steg för steg hur du skriver det arabiska ordet för martyr
Ordet skrivs ﺷَﻬِﻴﺪ och läses från höger till vänster. Uttalet är shahiid.

ﺷَﻬِﻴﺪ
shahiid
martyr

Ordet består av 6 bokstäver och vokaler. Om vi bryter ut dem och visar dem var för sig ser de ut såhär.

َ
ِ

Det var bokstäverna i sin isolerade form. Men arabiska bokstäver ändrar ofta sin form, beroende på position i ordet, och beroende på omgivande bokstäver. Det är det som gör att bokstäverna i ordet sitter ihop så snyggt, som skrivstil.

Om vi istället väljer att titta på bokstäverna i den form de förekommer i just ordet för martyr, ser de istället ut såhär.

ﺷـ
َ
ـﻬـ
ِ
ـﻴـ
ـﺪ

Du ser kanske att vissa bokstäver har fått en svans framför eller bakom. Det är med den som de ansluter till bokstaven före eller efter. Korta vokaler (de gröna) skrivs under eller ovanför bokstaven.

Sätter vi ihop bokstäverna får vi ordet för martyr på arabiska:

ﺷَﻬِﻴﺪ

Nedan ser du en sammanställning över ordets 6 bokstäver och vokaler. Du ser bokstaven i den form den har i ordet. Under bokstaven visas alla de former som bokstaven kan ha (där aktuell form är markerad med svartare text). Under det ser du bokstavens namn och bokstavens uttal.

ﺷـ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
َ
َ
ـﻬـ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ِ
ِ
ـﻴـ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
ـﺪ

Förklaring av bokstäverna i martyr

Arabiska skrivs från höger till vänster. När vi går igenom bokstäverna i ﺷَﻬِﻴﺪ börjar vi därför från höger.

ﺷـ

Ordets första bokstav är shin som uttalas sh.

Bokstaven shin kan skrivas på fyra olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet

ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ

Här används den initiala formen.

ﺷـ

َ

Den korta vokalen fatha uttalas a och skrivs som ett streck ovanför bokstaven.

I de flesta arabiska texter skrivs vokalerna inte ut.

ـﻬـ

Därefter kommer bokstaven ha som uttalas h.

Bokstaven ha kan skrivas på fyra olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet

ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ

Här används den mediala formen.

ـﻬـ

ِ

Den korta vokalen kasra uttalas i och skrivs som ett streck under bokstaven.

I de flesta arabiska texter skrivs vokalerna inte ut.

ـﻴـ

Bokstaven ya uttalas y.

Bokstaven ya kan skrivas på fyra olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet

ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ

Här används den mediala formen.

ـﻴـ

ـﺪ

Bokstaven dal uttalas d.

Bokstaven dal kan skrivas på två olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet.

ـﺪ

Här används den finala formen.

ـﺪ

Det var allt. Nu kan vi ordets 6 tecken:

ﺷـ
َ
ـﻬـ
ِ
ـﻴـ
ـﺪ

Och när vi sätter samman dem har vi det arabiska ordet för martyr.

ﺷَﻬِﻴﺪ

Rötterna i martyr

De korta vokalerna har jag markerat med grön bakgrundsfärg. De skrivs som sagt sällan ut i arabisk text.

Bokstäverna med blå bakgrundsfärg är ordets rot.

ﺷـ
ـﻬـ
ـﺪ

De flesta arabiska bokstäver har tre rotbokstäver. Ord med samma rot är besläktade.

Se om det finns fler ord med samma rot som martyr

Läs mer om det arabiska rotsystemet

Mönstret för att bilda martyr

Det arabiska ordet för martyr är bildat genom ett visst mönster: verbalnomen form 1. Mönstret bestämmer hur bokstäverna i roten kombineras med andra bokstäver och vokaler.

Bokstaven med lila bakgrundsfärg tillhör ordets mönster.

ـﻴـ

Ord med samma mönster har samma funktion.

Genom att känna till ordets rot och mönster kan du gissa dig till ordets betydelse, även om du aldrig hört ordet tidigare.

Bokstäverna i martyr

Här kommer en sammanfattning av bokstäverna i martyr i form av en tabell. Varje tabellrad visar en bokstav i ordet. I tabellraden ser du bokstavens namn, uttal och de olika former som bokstaven förekommer i. Den form som används i ordet markeras med blå bakgrund.

NamnUttalBokstavens former
shinsh ـﺶـﺸـﺷـ
hah ـﻪـﻬـﻫـ
yay ـﻲـﻴـﻳـ
dald ـﺪ