Skriv hus på arabiska

Här går vi igenom steg för steg hur du skriver det arabiska ordet för hus
Ordet skrivs ﻣَﻨﺰِﻝ och läses från höger till vänster. Uttalet är manzil.

ﻣَﻨﺰِﻝ
manzil
hus

Ordet består av 6 bokstäver och vokaler. Om vi bryter ut dem och visar dem var för sig ser de ut såhär.

َ
ِ

Det var bokstäverna i sin isolerade form. Men arabiska bokstäver ändrar ofta sin form, beroende på position i ordet, och beroende på omgivande bokstäver. Det är det som gör att bokstäverna i ordet sitter ihop så snyggt, som skrivstil.

Om vi istället väljer att titta på bokstäverna i den form de förekommer i just ordet för hus, ser de istället ut såhär.

ﻣـ
َ
ـﻨـ
ـﺰ
ِ

Du ser kanske att vissa bokstäver har fått en svans framför eller bakom. Det är med den som de ansluter till bokstaven före eller efter. Korta vokaler (de gröna) skrivs under eller ovanför bokstaven.

Sätter vi ihop bokstäverna får vi ordet för hus på arabiska:

ﻣَﻨﺰِﻝ

Nedan ser du en sammanställning över ordets 6 bokstäver och vokaler. Du ser bokstaven i den form den har i ordet. Under bokstaven visas alla de former som bokstaven kan ha (där aktuell form är markerad med svartare text). Under det ser du bokstavens namn och bokstavens uttal.

ﻣـ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
َ
َ
ـﻨـ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺰ
ـﺰ
ِ
ِ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ

Förklaring av bokstäverna i hus

Arabiska skrivs från höger till vänster. När vi går igenom bokstäverna i ﻣَﻨﺰِﻝ börjar vi därför från höger.

ﻣـ

Ordets första bokstav är mim som uttalas m.

Bokstaven mim kan skrivas på fyra olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet

ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ

Här används den initiala formen.

ﻣـ

َ

Den korta vokalen fatha uttalas a och skrivs som ett streck ovanför bokstaven.

I de flesta arabiska texter skrivs vokalerna inte ut.

ـﻨـ

Därefter kommer bokstaven nun som uttalas n.

Bokstaven nun kan skrivas på fyra olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet

ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ

Här används den mediala formen.

ـﻨـ

ـﺰ

Bokstaven zayn uttalas z.

Bokstaven zayn kan skrivas på två olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet.

ـﺰ

Här används den finala formen.

ـﺰ

ِ

Den korta vokalen kasra uttalas i och skrivs som ett streck under bokstaven.

I de flesta arabiska texter skrivs vokalerna inte ut.

Bokstaven lam uttalas l.

Bokstaven lam kan skrivas på fyra olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet

ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ

Här används den isolerade formen.

Det var allt. Nu kan vi ordets 6 tecken:

ﻣـ
َ
ـﻨـ
ـﺰ
ِ

Och när vi sätter samman dem har vi det arabiska ordet för hus.

ﻣَﻨﺰِﻝ

Rötterna i hus

De korta vokalerna har jag markerat med grön bakgrundsfärg. De skrivs som sagt sällan ut i arabisk text.

Bokstäverna med blå bakgrundsfärg är ordets rot.

ـﻨـ
ـﺰ

De flesta arabiska bokstäver har tre rotbokstäver. Ord med samma rot är besläktade.

Se om det finns fler ord med samma rot som hus

Läs mer om det arabiska rotsystemet

Mönstret för att bilda hus

Det arabiska ordet för hus är bildat genom ett visst mönster: nomen plats och tid. Mönstret bestämmer hur bokstäverna i roten kombineras med andra bokstäver och vokaler.

Bokstaven med lila bakgrundsfärg tillhör ordets mönster.

ﻣـ

Ord med samma mönster har samma funktion.

Genom att känna till ordets rot och mönster kan du gissa dig till ordets betydelse, även om du aldrig hört ordet tidigare.

Bokstäverna i hus

Här kommer en sammanfattning av bokstäverna i hus i form av en tabell. Varje tabellrad visar en bokstav i ordet. I tabellraden ser du bokstavens namn, uttal och de olika former som bokstaven förekommer i. Den form som används i ordet markeras med blå bakgrund.

NamnUttalBokstavens former
mimm ـﻢـﻤـﻣـ
nunn ـﻦـﻨـﻧـ
zaynz ـﺰ
laml ـﻞـﻠـﻟـ