Skriv botemedel på arabiska

Här går vi igenom steg för steg hur du skriver det arabiska ordet för botemedel
Ordet skrivs ﺷِﻔَﺎﺀ och läses från höger till vänster. Uttalet är shifaa'.

ﺷِﻔَﺎﺀ
shifaa'
botemedel

Ordet består av 6 bokstäver och vokaler. Om vi bryter ut dem och visar dem var för sig ser de ut såhär.

ِ
َ

Det var bokstäverna i sin isolerade form. Men arabiska bokstäver ändrar ofta sin form, beroende på position i ordet, och beroende på omgivande bokstäver. Det är det som gör att bokstäverna i ordet sitter ihop så snyggt, som skrivstil.

Om vi istället väljer att titta på bokstäverna i den form de förekommer i just ordet för botemedel, ser de istället ut såhär.

ﺷـ
ِ
ـﻔـ
َ
ـﺎ

Du ser kanske att vissa bokstäver har fått en svans framför eller bakom. Det är med den som de ansluter till bokstaven före eller efter. Korta vokaler (de gröna) skrivs under eller ovanför bokstaven.

Sätter vi ihop bokstäverna får vi ordet för botemedel på arabiska:

ﺷِﻔَﺎﺀ

Nedan ser du en sammanställning över ordets 6 bokstäver och vokaler. Du ser bokstaven i den form den har i ordet. Under bokstaven visas alla de former som bokstaven kan ha (där aktuell form är markerad med svartare text). Under det ser du bokstavens namn och bokstavens uttal.

ﺷـ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ِ
ِ
ـﻔـ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
َ
َ
ـﺎ
ـﺎ

Förklaring av bokstäverna i botemedel

Arabiska skrivs från höger till vänster. När vi går igenom bokstäverna i ﺷِﻔَﺎﺀ börjar vi därför från höger.

ﺷـ

Ordets första bokstav är shin som uttalas sh.

Bokstaven shin kan skrivas på fyra olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet

ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ

Här används den initiala formen.

ﺷـ

ِ

Den korta vokalen kasra uttalas i och skrivs som ett streck under bokstaven.

I de flesta arabiska texter skrivs vokalerna inte ut.

ـﻔـ

Därefter kommer bokstaven fa som uttalas f.

Bokstaven fa kan skrivas på fyra olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet

ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ

Här används den mediala formen.

ـﻔـ

َ

Den korta vokalen fatha uttalas a och skrivs som ett streck ovanför bokstaven.

I de flesta arabiska texter skrivs vokalerna inte ut.

ـﺎ

Bokstaven alef uttalas .

Bokstaven alef kan skrivas på två olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet.

ـﺎ

Här används den finala formen.

ـﺎ

Bokstaven hamza uttalas '.

Bokstaven hamza kan skrivas på två olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet.

Här används den isolerade formen.

Det var allt. Nu kan vi ordets 6 tecken:

ﺷـ
ِ
ـﻔـ
َ
ـﺎ

Och när vi sätter samman dem har vi det arabiska ordet för botemedel.

ﺷِﻔَﺎﺀ

Rötterna i botemedel

De korta vokalerna har jag markerat med grön bakgrundsfärg. De skrivs som sagt sällan ut i arabisk text.

Bokstäverna med blå bakgrundsfärg är ordets rot.

ﺷـ
ـﻔـ

De flesta arabiska bokstäver har tre rotbokstäver. Ord med samma rot är besläktade.

Se om det finns fler ord med samma rot som botemedel

Läs mer om det arabiska rotsystemet

Mönstret för att bilda botemedel

Det arabiska ordet för botemedel är bildat genom ett visst mönster: verbalnomen form 3. Mönstret bestämmer hur bokstäverna i roten kombineras med andra bokstäver och vokaler.

Bokstäverna med lila bakgrundsfärg tillhör ordets mönster.

ـﺎ

Ord med samma mönster har samma funktion.

Genom att känna till ordets rot och mönster kan du gissa dig till ordets betydelse, även om du aldrig hört ordet tidigare.

Bokstäverna i botemedel

Här kommer en sammanfattning av bokstäverna i botemedel i form av en tabell. Varje tabellrad visar en bokstav i ordet. I tabellraden ser du bokstavens namn, uttal och de olika former som bokstaven förekommer i. Den form som används i ordet markeras med blå bakgrund.

NamnUttalBokstavens former
shinsh ـﺶـﺸـﺷـ
faf ـﻒـﻔـﻓـ
alef ـﺎ
hamza'