igår på arabiska

ﺃَﻣﺲِ
'amsi

Det arabiska ordet för igår uttalas 'amsi och skrivs ﺃَﻣﺲِ. Precis som alla arabiska ord skrivs det från höger till vänster. Ordklassen är adverb.

Så skriver du igår på arabiska, bokstav för bokstav.

Roten till igår

Roten till det arabiska ordet för 'igår' består av: Bokstaven som heter alef och uttalas . Bokstaven som heter mim och uttalas m. Bokstaven som heter sin och uttalas s. Arabiska ord med samma rot innehåller samma bokstäver och är ofta besläktade.

Användning av igår