Skriv matris på arabiska

Här går vi igenom steg för steg hur du skriver det arabiska ordet för matris
Ordet skrivs ﻣَﺼﻔُﻮﻓَﺔ och läses från höger till vänster. Uttalet är maSfuufa.

ﻣَﺼﻔُﻮﻓَﺔ
maSfuufa
matris

Ordet består av 9 bokstäver och vokaler. Om vi bryter ut dem och visar dem var för sig ser de ut såhär.

َ
ُ
َ

Det var bokstäverna i sin isolerade form. Men arabiska bokstäver ändrar ofta sin form, beroende på position i ordet, och beroende på omgivande bokstäver. Det är det som gör att bokstäverna i ordet sitter ihop så snyggt, som skrivstil.

Om vi istället väljer att titta på bokstäverna i den form de förekommer i just ordet för matris, ser de istället ut såhär.

ﻣـ
َ
ـﺼـ
ـﻔـ
ُ
ـﻮ
ﻓـ
َ
ـﺔ

Du ser kanske att vissa bokstäver har fått en svans framför eller bakom. Det är med den som de ansluter till bokstaven före eller efter. Korta vokaler (de gröna) skrivs under eller ovanför bokstaven.

Sätter vi ihop bokstäverna får vi ordet för matris på arabiska:

ﻣَﺼﻔُﻮﻓَﺔ

Nedan ser du en sammanställning över ordets 9 bokstäver och vokaler. Du ser bokstaven i den form den har i ordet. Under bokstaven visas alla de former som bokstaven kan ha (där aktuell form är markerad med svartare text). Under det ser du bokstavens namn och bokstavens uttal.

ﻣـ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
َ
َ
ـﺼـ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﻔـ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ُ
ُ
ـﻮ
ـﻮ
ﻓـ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
َ
َ
ـﺔ
ـﺔ

Förklaring av bokstäverna i matris

Arabiska skrivs från höger till vänster. När vi går igenom bokstäverna i ﻣَﺼﻔُﻮﻓَﺔ börjar vi därför från höger.

ﻣـ

Ordets första bokstav är mim som uttalas m.

Bokstaven mim kan skrivas på fyra olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet

ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ

Här används den initiala formen.

ﻣـ

َ

Den korta vokalen fatha uttalas a och skrivs som ett streck ovanför bokstaven.

I de flesta arabiska texter skrivs vokalerna inte ut.

ـﺼـ

Därefter kommer bokstaven Sad som uttalas S.

Bokstaven Sad kan skrivas på fyra olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet

ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ

Här används den mediala formen.

ـﺼـ

ـﻔـ

Bokstaven fa uttalas f.

Bokstaven fa kan skrivas på fyra olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet

ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ

Här används den mediala formen.

ـﻔـ

ُ

Den korta vokalen damma uttalas u och skrivs som en böj ovanför bokstaven.

I de flesta arabiska texter skrivs vokalerna inte ut.

ـﻮ

Bokstaven waw uttalas w.

Bokstaven waw kan skrivas på två olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet.

ـﻮ

Här används den finala formen.

ـﻮ

ﻓـ

Bokstaven fa uttalas f.

Bokstaven fa kan skrivas på fyra olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet

ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ

Här används den initiala formen.

ﻓـ

َ

Den korta vokalen fatha uttalas a och skrivs som ett streck ovanför bokstaven.

I de flesta arabiska texter skrivs vokalerna inte ut.

ـﺔ

Bokstaven ta marbuta används i slutet av ord och betecknar femininum.

Bokstaven ta marbuta kan skrivas på två olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet.

ـﺔ

Här används den finala formen.

ـﺔ

Det var allt. Nu kan vi ordets 9 tecken:

ﻣـ
َ
ـﺼـ
ـﻔـ
ُ
ـﻮ
ﻓـ
َ
ـﺔ

Och när vi sätter samman dem har vi det arabiska ordet för matris.

ﻣَﺼﻔُﻮﻓَﺔ

Rötterna i matris

De korta vokalerna har jag markerat med grön bakgrundsfärg. De skrivs som sagt sällan ut i arabisk text.

Bokstäverna med blå bakgrundsfärg är ordets rot.

ـﺼـ
ـﻔـ
ﻓـ

De flesta arabiska bokstäver har tre rotbokstäver. Ord med samma rot är besläktade.

Se om det finns fler ord med samma rot som matris

Läs mer om det arabiska rotsystemet

Mönstret för att bilda matris

Det arabiska ordet för matris är bildat genom ett visst mönster: övriga form 1. Mönstret bestämmer hur bokstäverna i roten kombineras med andra bokstäver och vokaler.

Bokstäverna med lila bakgrundsfärg tillhör ordets mönster.

ﻣـ
ـﻮ
ـﺔ

Ord med samma mönster har samma funktion.

Genom att känna till ordets rot och mönster kan du gissa dig till ordets betydelse, även om du aldrig hört ordet tidigare.

Bokstäverna i matris

Här kommer en sammanfattning av bokstäverna i matris i form av en tabell. Varje tabellrad visar en bokstav i ordet. I tabellraden ser du bokstavens namn, uttal och de olika former som bokstaven förekommer i. Den form som används i ordet markeras med blå bakgrund.

NamnUttalBokstavens former
mimm ـﻢـﻤـﻣـ
SadS ـﺺـﺼـﺻـ
faf ـﻒـﻔـﻓـ
waww ـﻮ
faf ـﻒـﻔـﻓـ
ta marbuta ـﺔ