Skriv ansträngning, strävan på arabiska

Här går vi igenom steg för steg hur du skriver det arabiska ordet för ansträngning, strävan
Ordet skrivs ﺗَﻜَﻠُّﻒ och läses från höger till vänster. Uttalet är takalluf.

ﺗَﻜَﻠُّﻒ
takalluf
ansträngning, strävan

Ordet består av 7 bokstäver och vokaler. Om vi bryter ut dem och visar dem var för sig ser de ut såhär.

َ
َ
ُ

Det var bokstäverna i sin isolerade form. Men arabiska bokstäver ändrar ofta sin form, beroende på position i ordet, och beroende på omgivande bokstäver. Det är det som gör att bokstäverna i ordet sitter ihop så snyggt, som skrivstil.

Om vi istället väljer att titta på bokstäverna i den form de förekommer i just ordet för ansträngning, strävan, ser de istället ut såhär.

ﺗـ
َ
ـﻜـ
َ
ـﻠـ
ُ
ـﻒ

Du ser kanske att vissa bokstäver har fått en svans framför eller bakom. Det är med den som de ansluter till bokstaven före eller efter. Korta vokaler (de gröna) skrivs under eller ovanför bokstaven.

Sätter vi ihop bokstäverna får vi ordet för ansträngning, strävan på arabiska:

ﺗَﻜَﻠُّﻒ

Nedan ser du en sammanställning över ordets 7 bokstäver och vokaler. Du ser bokstaven i den form den har i ordet. Under bokstaven visas alla de former som bokstaven kan ha (där aktuell form är markerad med svartare text). Under det ser du bokstavens namn och bokstavens uttal.

ﺗـ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
َ
َ
ـﻜـ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
َ
َ
ـﻠـ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ُ
ُ
ـﻒ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ

Förklaring av bokstäverna i ansträngning, strävan

Arabiska skrivs från höger till vänster. När vi går igenom bokstäverna i ﺗَﻜَﻠُّﻒ börjar vi därför från höger.

ﺗـ

Ordets första bokstav är ta som uttalas t.

Bokstaven ta kan skrivas på fyra olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet

ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ

Här används den initiala formen.

ﺗـ

َ

Den korta vokalen fatha uttalas a och skrivs som ett streck ovanför bokstaven.

I de flesta arabiska texter skrivs vokalerna inte ut.

ـﻜـ

Därefter kommer bokstaven kaf som uttalas k.

Bokstaven kaf kan skrivas på fyra olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet

ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ

Här används den mediala formen.

ـﻜـ

َ

Den korta vokalen fatha uttalas a och skrivs som ett streck ovanför bokstaven.

I de flesta arabiska texter skrivs vokalerna inte ut.

ـﻠـ

Bokstaven lam uttalas l.

Bokstaven lam kan skrivas på fyra olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet

ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ

Här används den mediala formen.

ـﻠـ

ُ

Den korta vokalen damma uttalas u och skrivs som en böj ovanför bokstaven.

I de flesta arabiska texter skrivs vokalerna inte ut.

ـﻒ

Bokstaven fa uttalas f.

Bokstaven fa kan skrivas på fyra olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet

ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ

Här används den finala formen.

ـﻒ

Det var allt. Nu kan vi ordets 7 tecken:

ﺗـ
َ
ـﻜـ
َ
ـﻠـ
ُ
ـﻒ

Och när vi sätter samman dem har vi det arabiska ordet för ansträngning, strävan.

ﺗَﻜَﻠُّﻒ

Rötterna i ansträngning, strävan

De korta vokalerna har jag markerat med grön bakgrundsfärg. De skrivs som sagt sällan ut i arabisk text.

Bokstäverna med blå bakgrundsfärg är ordets rot.

ـﻜـ
ـﻠـ
ـﻒ

De flesta arabiska bokstäver har tre rotbokstäver. Ord med samma rot är besläktade.

Se om det finns fler ord med samma rot som ansträngning, strävan

Läs mer om det arabiska rotsystemet

Mönstret för att bilda ansträngning, strävan

Det arabiska ordet för ansträngning, strävan är bildat genom ett visst mönster: verbalnomen form 5. Mönstret bestämmer hur bokstäverna i roten kombineras med andra bokstäver och vokaler.

Bokstaven med lila bakgrundsfärg tillhör ordets mönster.

ﺗـ

Ord med samma mönster har samma funktion.

Genom att känna till ordets rot och mönster kan du gissa dig till ordets betydelse, även om du aldrig hört ordet tidigare.

Bokstäverna i ansträngning, strävan

Här kommer en sammanfattning av bokstäverna i ansträngning, strävan i form av en tabell. Varje tabellrad visar en bokstav i ordet. I tabellraden ser du bokstavens namn, uttal och de olika former som bokstaven förekommer i. Den form som används i ordet markeras med blå bakgrund.

NamnUttalBokstavens former
tat ـﺖـﺘـﺗـ
kafk ـﻚـﻜـﻛـ
laml ـﻞـﻠـﻟـ
faf ـﻒـﻔـﻓـ