Skriv bifoga på arabiska

Här går vi igenom steg för steg hur du skriver det arabiska ordet för bifoga
Ordet skrivs ﺃَﺭﻓَﻖَ och läses från höger till vänster. Uttalet är 'arfaqa.

ﺃَﺭﻓَﻖَ
'arfaqa
bifoga

Ordet består av 7 bokstäver och vokaler. Om vi bryter ut dem och visar dem var för sig ser de ut såhär.

َ
َ
َ

Det var bokstäverna i sin isolerade form. Men arabiska bokstäver ändrar ofta sin form, beroende på position i ordet, och beroende på omgivande bokstäver. Det är det som gör att bokstäverna i ordet sitter ihop så snyggt, som skrivstil.

Om vi istället väljer att titta på bokstäverna i den form de förekommer i just ordet för bifoga, ser de istället ut såhär.

َ
ﻓـ
َ
ـﻖ
َ

Du ser kanske att vissa bokstäver har fått en svans framför eller bakom. Det är med den som de ansluter till bokstaven före eller efter. Korta vokaler (de gröna) skrivs under eller ovanför bokstaven.

Sätter vi ihop bokstäverna får vi ordet för bifoga på arabiska:

ﺃَﺭﻓَﻖَ

Nedan ser du en sammanställning över ordets 7 bokstäver och vokaler. Du ser bokstaven i den form den har i ordet. Under bokstaven visas alla de former som bokstaven kan ha (där aktuell form är markerad med svartare text). Under det ser du bokstavens namn och bokstavens uttal.

ـﺄ
َ
َ
ـﺮ
ﻓـ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
َ
َ
ـﻖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
َ
َ

Förklaring av bokstäverna i bifoga

Arabiska skrivs från höger till vänster. När vi går igenom bokstäverna i ﺃَﺭﻓَﻖَ börjar vi därför från höger.

Ordets första bokstav är alif hamza som uttalas '.

Bokstaven alif hamza kan skrivas på två olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet.

ـﺄ

Här används den isolerade formen.

َ

Den korta vokalen fatha uttalas a och skrivs som ett streck ovanför bokstaven.

I de flesta arabiska texter skrivs vokalerna inte ut.

Därefter kommer bokstaven ra som uttalas r.

Bokstaven ra kan skrivas på två olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet.

ـﺮ

Här används den isolerade formen.

ﻓـ

Bokstaven fa uttalas f.

Bokstaven fa kan skrivas på fyra olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet

ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ

Här används den initiala formen.

ﻓـ

َ

Den korta vokalen fatha uttalas a och skrivs som ett streck ovanför bokstaven.

I de flesta arabiska texter skrivs vokalerna inte ut.

ـﻖ

Bokstaven qaf uttalas q.

Bokstaven qaf kan skrivas på fyra olika sätt, beroende på omgivande bokstäver i ordet

ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ

Här används den finala formen.

ـﻖ

َ

Den korta vokalen fatha uttalas a och skrivs som ett streck ovanför bokstaven.

I de flesta arabiska texter skrivs vokalerna inte ut.

Det var allt. Nu kan vi ordets 7 tecken:

َ
ﻓـ
َ
ـﻖ
َ

Och när vi sätter samman dem har vi det arabiska ordet för bifoga.

ﺃَﺭﻓَﻖَ

Rötterna i bifoga

De korta vokalerna har jag markerat med grön bakgrundsfärg. De skrivs som sagt sällan ut i arabisk text.

Bokstäverna med blå bakgrundsfärg är ordets rot.

ﻓـ
ـﻖ

De flesta arabiska bokstäver har tre rotbokstäver. Ord med samma rot är besläktade.

Se om det finns fler ord med samma rot som bifoga

Läs mer om det arabiska rotsystemet

Mönstret för att bilda bifoga

Det arabiska ordet för bifoga är bildat genom ett visst mönster: verb form 4. Mönstret bestämmer hur bokstäverna i roten kombineras med andra bokstäver och vokaler.

Bokstaven med lila bakgrundsfärg tillhör ordets mönster.

Ord med samma mönster har samma funktion.

Genom att känna till ordets rot och mönster kan du gissa dig till ordets betydelse, även om du aldrig hört ordet tidigare.

Bokstäverna i bifoga

Här kommer en sammanfattning av bokstäverna i bifoga i form av en tabell. Varje tabellrad visar en bokstav i ordet. I tabellraden ser du bokstavens namn, uttal och de olika former som bokstaven förekommer i. Den form som används i ordet markeras med blå bakgrund.

NamnUttalBokstavens former
alif hamza' ـﺄ
rar ـﺮ
faf ـﻒـﻔـﻓـ
qafq ـﻖـﻘـﻗـ