Verb form 4 'af3ala

Här visas alla arabiska ord på webbplatsen som följer mönstret för verb form 4. Mönstret kan även beskrivas som 'af3ala om bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

Mönstret har verbform 4. Ordets verbform påverkar ordets betydelse. Generellt är det så att ju högre verbform, desto mer specifik betyelse.

ﺃَﻋﻠَﻦَ
'a3lana
att annonsera
ﺃَﺧﺮَﺝَ
'akhraja
att avge, sända ut
ﺃَﻋﺪَﻡَ
'a3dama
att avrätta
ﺃَﻛﻤَﻞَ
'akmala
att avsluta
ﺃَﺟﻬَﺰَ
'ajhaza
att avsluta, ge dödsstöt
ﺃَﻟﺤَﺪَ
'alHada
att avsäga sig sin tro
ﺃَﻣﺘَﻊَ
'amta3a
att behaga
ﺃَﻋﺠَﺐَ
'a3jaba
att behaga, tilltala, överraska
ﺃَﺛﻘَﻞَ
'athqala
att belasta
ﺃَﺗﻘَﻦَ
'atqana
att bemästra
ﺃَﺣﺴَﻦَ
'aHsana
att bemästra
ﺃَﻣﻬَﺮَ
'amhara
att betala hemgift
ﺃَﺑﻘَﻰ
'abqaa
att bevara, lämna kvar
ﺃَﺳﻬَﻢَ
'ashama
att bidra, dela
ﺃَﺻﺒَﺢَ
'aSbaHa
att bli
ﺃَﺳﻠَﻢَ
'aslama
att bli muslim
ﺃَﻭﻣَﺾَ
'awmaDa
att blinka
ﺃَﺩَﺍﻥَ
'adaana
att censurera, fördöma
ﺃَﻟﻬَﻰ
'alhaa
att distrahera
ﺃَﻫﺪَﻯ
'ahdaa
att donera, ge
ﺃَﻏﺮَﻕَ
'aghraqa
att dränka, sänka, översvämma
ﺃَﺧﻤَﺪَ
'akhmada
att dämpa, släcka
ﺃَﺧﻔَﻰ
'akhfaa
att dölja
ﺃَﻓﺮَﻍَ
'afragha
att evakuera
ﺃَﻗَﺮَّ
'aqarra
att fastslå, ratify
ﺃَﻓﺮَﺝَ
'afraja
att frigöra
ﺃَﻃﻠَﻖَ
'aTlaqa
att frigöra
ﺃَﻋﺘَﻖَ
'a3taqa
att frigöra
ﺃَﻓَﺎﺽَ
'afaaDa
att fylla till mer än bredden, välta
ﺃَﺷﺒَﻊَ
'ashba3a
att fylla, tillfredsställa
ﺃَﻭﺣَﻞَ
'awHala
att få att fastna
ﺃَﺗﻠَﻰ
'atlaa
att få att följa
ﺃَﻭﺭَﻕَ
'awraqa
att få blad
ﺃَﺿﺤَﻚَ
'aDHaka
att få någon att skratta
ﺃَﻣﺴَﻚَ
'amsaka
att fånga, hålla
ﺃَﺳﺠَﻢَ
'asjama
att fälla tårar
ﺃَﻧﺠَﺐَ
'anjaba
att föda
ﺃَﻏﻀَﺐَ
'aghDaba
att förarga
ﺃَﺿﺠَﺮَ
'aDjara
att förarga
ﺃَﺣﻨَﻖَ
'aHnaqa
att förarga, irritera
ﺃَﺳﺨَﻂَ
'askhaTa
att förarga, reta
ﺃَﻋَﺪَّ
'a3adda
att förbereda
ﺃَﻭﺻَﻞَ
'awSala
att förbinda, transportera
ﺃَﺻﻠَﺢَ
'aSlaHa
att förbättra, reparera
ﺃَﻓﻬَﻢَ
'afhama
att förklara
ﺃَﺿَﺎﻉَ
'aDaa3a
att förlora, slösa
ﺃَﻧﻜَﺮَ
'ankara
att förneka
ﺃَﺣﻀَﺮَ
'aHDara
att förse, hämta
ﺃَﺗﻠَﻒَ
'atlafa
att förstöra
ﺃَﻫﻤَﻞَ
'ahmala
att försumma
ﺃَﺿﻨَﻰ
'aDnaa
att försvaga
ﺃَﻭﻫَﻦَ
'awhana
att försvaga
ﺃَﺛﺨَﻦَ
'athkhana
att försvaga, massakrera
ﺃَﻋﻄَﻰ
'a3Taa
att ge
ﺃَﺗﺨَﻢَ
'atkhama
att ge matsmältningsbesvär, övermätta
ﺃَﻋَﺎﺩَ
'a3aada
att ge tillbaka, återställa, återvända
ﺃَﺣَﺐَّ
'aHabba
att gilla, älska
ﺃَﻋﺸَﺐَ
'a3shaba
att grönska, slå ut
ﺃَﻏَﺎﺭَ
'aghaara
att göra avundsjuk
ﺃَﺧﻄَﺄَ
'akhTa'a
att göra fel
ﺃَﺳﻌَﺪَ
'as3ada
att göra glad
ﺃَﻛﺮَﻡَ
'akrama
att hedra, ära
ﺃَﺭَﺍﻕَ
'araaqa
att hälla, spilla
ﺃَﻋﻠَﻰ
'a3laa
att höja
ﺃَﺷَﺎﺭَ
'ashaara
att indikera, peka
ﺃَﺩﺧَﻞَ
'adkhala
att infoga, sätta in
ﺃَﺧﺒَﺮَ
'akhbara
att informera
ﺃَﻋﻠَﻢَ
'a3lama
att informera
ﺃَﺷﻌَﺮَ
'ash3ara
att informera
ﺃَﺻَﺮَّ
'aSarra
att insistera
ﺃَﻟﻬَﻢَ
'alhama
att inspirera
ﺃَﻏَﺎﺭَ
'aghaara
att invadera
ﺃَﺯﻋَﺞَ
'az3aja
att irritera
ﺃَﻓﺮَﺩَ
'afrada
att isolera
ﺃَﺳﻘَﻂَ
'asqaTa
att kasta, släppa ned
ﺃَﻗﺒَﻞَ
'aqbala
att komma
ﺃَﺟﻤَﻊَ
'ajma3a
att komma överens
ﺃَﻏَﺺَّ
'aghaSSa
att kväva
ﺃَﺣَﺲَّ
'aHassa
att känna
ﺃَﺷﺒَﻪَ
'ashbaha
att likna
ﺃَﺭﻛَﻦَ
'arkana
att lita på
ﺃَﻭﻫَﻢَ
'awhama
att lura
ﺃَﺳﻨَﺪَ
'asnada
att luta, vila
ﺃَﺳﻤَﻊَ
'asma3a
att låta höra, meddela
ﺃَﺿَﺎﻑَ
'aDaafa
att lägga till
ﺃَﻃﻌَﻢَ
'aT3ama
att mata
ﺃَﺑﻄَﻞَ
'abTala
att neutralisera
ﺃَﺩﺭَﻙَ
'adraka
att nå, uppnå
ﺃَﻭﺷَﻚَ
'awshaka
att nästan göra
ﺃَﻃَﺎﻑَ
'aTaafa
att omge
ﺃَﻗﻠَﻖَ
'aqlaqa
att oroa, störa
ﺃَﺣﺪَﺙَ
'aHdatha
att orsaka
ﺃَﺳﻔَﺮَ
'asfara
att orsaka, resultera
ﺃَﻧﺠَﺰَ
'anjaza
att prestera
ﺃَﻧﺘَﺞَ
'antaja
att producera
ﺃَﺻﺪَﺭَ
'aSdara
att publicera
ﺃَﻧﺸَﺪَ
'anshada
att recitera, sjunga
ﺃَﻣﻄَﺮَ
'amTara
att regna
ﺃَﻗَﺎﻡَ
'aqaama
att resa upp, utföra
ﺃَﺛَﺎﺭَ
'athaara
att röra upp, väcka
ﺃَﺑﺤَﺮَ
'abHara
att segla
ﺃَﺳَﻒَّ
'asaffa
att sjunka
ﺃَﺭﻋَﺪَ
'ar3ada
att skaka om
ﺃَﺭﺳَﻞَ
'arsala
att skicka
ﺃَﻭﻓَﺪَ
'awfada
att skicka
ﺃَﺷﺮَﻕَ
'ashraqa
att skina
ﺃَﺫﻋَﺮَ
'adh3ara
att skrämma
ﺃَﺳﺮَﻉَ
'asra3a
att skynda
ﺃَﺻَﺎﺏَ
'aSaaba
att slås
ﺃَﻃﻔَﺄَ
'aTfa'a
att släcka
ﺃَﻭﻗَﻊَ
'awqa3a
att släppa
ﺃَﺫَﺍﺏَ
'adhaaba
att smälta, upplösa
ﺃَﻭﺟَﻊَ
'awja3a
att smärta, värka
ﺃَﻣﻀَﻰ
'amDaa
att spendera
ﺃَﻧﻔَﻖَ
'anfaqa
att spendera
ﺃَﺫَﺍﻉَ
'adhaa3a
att sprida, sända
ﺃَﻏﻠَﻖَ
'aghlaqa
att stänga
ﺃَﻃﺒَﻖَ
'aTbaqa
att stänga
ﺃَﻧﺰَﻝَ
'anzala
att sänka, ta ner
ﺃَﻋﻤَﻞَ
'a3mala
att sätta i arbete
ﺃَﺧﺮَﺱَ
'akhrasa
att sätta munkavle på, tysta
ﺃَﺟﻠَﺲَ
'ajlasa
att sätta ned
ﺃَﺑﻌَﺪَ
'ab3ada
att ta bort
ﺃَﺯَﺍﺡَ
'azaaHa
att ta bort
ﺃَﺭﺿَﻰ
'arDaa
att tillfredsställa
ﺁﻣَﻦَ
'aamana
att tro
ﺃَﺭﻫَﻖَ
'arhaqa
att trötta ut
ﺃَﺗﻌَﺐَ
'at3aba
att trötta ut
ﺃَﻛَﻞَّ
'akalla
att trötta ut
ﺃَﺭﻏَﻢَ
'arghama
att tvinga
ﺃَﺟﺒَﺮَ
'ajbara
att tvinga
ﺃَﻋﺮَﺽَ
'a3raDa
att undvika
ﺃَﻧَﺎﺭَ
'anaara
att uppenbaras
ﺃَﺟﺮَﻯ
'ajraa
att utföra
ﺃَﻧﻬَﺐَ
'anhaba
att utsätta för plundring
ﺃَﻋﺮَﺏَ
'a3raba
att uttrycka
ﺃَﻣﻌَﻦَ
'am3ana
att vara angelägen, vara ihärdig
ﺃَﺯﻣَﻊَ
'azma3a
att vara bestämd
ﺃَﻣﻜَﻦَ
'amkana
att vara möjlig
ﺃَﻃَﻞَّ
'aTalla
att vara riktad mot
ﺃَﻋﻀَﻞَ
'a3Dala
att vara svår
ﺃَﺻﻔَﺮَ
'aSfara
att vara tomhänt
ﺃَﺭَﺍﺩَ
'araada
att vilja
ﺃَﻇﻬَﺮَ
'aZhara
att visa upp
ﺃَﻧﻬَﺾَ
'anhaDa
att väcka
ﺃَﻓَﺎﻕَ
'afaaqa
att väcka, återställa
ﺃَﻭﻟَﻰ
'awlaa
att ägna
ﺃَﻓﻄَﺮَ
'afTara
att äta frukost
ﺃَﻧﻘَﺾَ
'anqaDa
att överbelasta
ﺃَﻓﺮَﻁَ
'afraTa
att överdriva
ﺃَﻗﻨَﻊَ
'aqna3a
att övertyga

Alla mönster för arabiska ord

Nedan ser du alla kända mönster för att bilda arabiska ord. Du kan klicka på ett mönster för att se de ord på webbplatsen som föjer mönstret.