Verb form 4 'af3ala

Här visas alla arabiska ord på webbplatsen som följer mönstret för verb form 4. Mönstret kan även beskrivas som 'af3ala om bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

Mönstret har verbform 4. Ordets verbform påverkar ordets betydelse. Generellt är det så att ju högre verbform, desto mer specifik betyelse.

ﺃَﺩﺧَﻞَ
'adkhala
infoga, sätta in
ﺃَﺧﺮَﺝَ
'akhraja
avge, sända ut
ﺃَﺣﺪَﺙَ
'aHdatha
orsaka
ﺃَﺩﺭَﻙَ
'adraka
nå, uppnå
ﺃَﺻﻠَﺢَ
'aSlaHa
förbättra, reparera
ﺃَﺳﻬَﻢَ
'ashama
bidra, dela
ﺃَﺯﻣَﻊَ
'azma3a
vara bestämd
ﺃَﺳﺮَﻉَ
'asra3a
skynda
ﺃَﻓﻄَﺮَ
'afTara
äta frukost
ﺃَﻏﻠَﻖَ
'aghlaqa
stänga
ﺃَﻧﺘَﺞَ
'antaja
producera
ﺃَﺻﺪَﺭَ
'aSdara
publicera
ﺃَﻋﺪَﻡَ
'a3dama
avrätta
ﺃَﺣﻀَﺮَ
'aHDara
förse, hämta
ﺃَﻋﺠَﺐَ
'a3jaba
behaga, tilltala, överraska
ﺃَﺑﻌَﺪَ
'ab3ada
ta bort
ﺃَﻛﻤَﻞَ
'akmala
avsluta
ﺃَﻗﺒَﻞَ
'aqbala
komma
ﺃَﺻﺒَﺢَ
'aSbaHa
bli
ﺃَﻧﺸَﺪَ
'anshada
recitera, sjunga
ﺃَﺧﺒَﺮَ
'akhbara
informera
ﺃَﺭﺳَﻞَ
'arsala
skicka
ﺃَﻏﻀَﺐَ
'aghDaba
förarga
ﺃَﺭﻏَﻢَ
'arghama
tvinga
ﺃَﺿﺤَﻚَ
'aDHaka
få någon att skratta
ﺃَﻋﺮَﺽَ
'a3raDa
undvika
ﺃَﺷﺮَﻕَ
'ashraqa
skina
ﺃَﻣﺴَﻚَ
'amsaka
fånga, hålla
ﺃَﺳﺨَﻂَ
'askhaTa
förarga, reta
ﺃَﻋﻠَﻢَ
'a3lama
informera
ﺃَﺣﻨَﻖَ
'aHnaqa
förarga, irritera
ﺃَﻋﺮَﺏَ
'a3raba
uttrycka
ﺃَﻓﺮَﺩَ
'afrada
isolera
ﺃَﻓﺮَﺝَ
'afraja
frigöra
ﺃَﻭﺟَﻊَ
'awja3a
smärta, värka
ﺃَﺷﺒَﻊَ
'ashba3a
fylla, tillfredsställa
ﺃَﻫﻤَﻞَ
'ahmala
försumma
ﺃَﺟﺒَﺮَ
'ajbara
tvinga
ﺃَﻃﻠَﻖَ
'aTlaqa
frigöra
ﺃَﻛﺮَﻡَ
'akrama
hedra, ära
ﺃَﺯﻋَﺞَ
'az3aja
irritera
ﺃَﺳﻌَﺪَ
'as3ada
göra glad
ﺃَﻣﻌَﻦَ
'am3ana
vara angelägen, vara ihärdig
ﺃَﺳﻠَﻢَ
'aslama
bli muslim
ﺃَﻣﻜَﻦَ
'amkana
vara möjlig
ﺃَﻣﻄَﺮَ
'amTara
regna
ﺃَﻭﻫَﻢَ
'awhama
lura
ﺃَﺭﻛَﻦَ
'arkana
lita på
ﺃَﻋﻠَﻦَ
'a3lana
annonsera
ﺃَﻗﻠَﻖَ
'aqlaqa
oroa, störa
ﺃَﻓﻬَﻢَ
'afhama
förklara
ﺃَﺳﻔَﺮَ
'asfara
orsaka, resultera
ﺃَﺗﻠَﻒَ
'atlafa
förstöra
ﺃَﻗﻨَﻊَ
'aqna3a
övertyga
ﺃَﻋﻤَﻞَ
'a3mala
sätta i arbete
ﺃَﻧﻬَﺾَ
'anhaDa
väcka
ﺃَﺟﻠَﺲَ
'ajlasa
sätta ned
ﺃَﻇﻬَﺮَ
'aZhara
visa upp
ﺃَﻣﺘَﻊَ
'amta3a
behaga
ﺃَﻋَﺪَّ
'a3adda
förbereda
ﺃَﻃَﻞَّ
'aTalla
vara riktad mot
ﺃَﺣَﺲَّ
'aHassa
känna
ﺃَﺭَﺍﺩَ
'araada
vilja
ﺃَﺿَﺎﻉَ
'aDaa3a
förlora, slösa
ﺃَﺿَﺎﻑَ
'aDaafa
lägga till
ﺃَﺩَﺍﻥَ
'adaana
censurera, fördöma
ﺃَﻋﻄَﻰ
'a3Taa
ge
ﺃَﻗَﺎﻡَ
'aqaama
resa upp, utföra
ﺃَﺛَﺎﺭَ
'athaara
röra upp, väcka
ﺃَﺣَﺐَّ
'aHabba
gilla, älska
ﺃَﻋﺘَﻖَ
'a3taqa
frigöra
ﺃَﺟﻤَﻊَ
'ajma3a
komma överens
ﺃَﺳﻤَﻊَ
'asma3a
låta höra, meddela
ﺃَﻣﻀَﻰ
'amDaa
spendera
ﺃَﺳﻘَﻂَ
'asqaTa
kasta, släppa ned
ﺃَﺛﺨَﻦَ
'athkhana
försvaga, massakrera
ﺃَﺭﻫَﻖَ
'arhaqa
trötta ut
ﺃَﻏﺮَﻕَ
'aghraqa
dränka, sänka, översvämma
ﺃَﺛﻘَﻞَ
'athqala
belasta
ﺃَﺑﺤَﺮَ
'abHara
segla
ﺃَﻭﻗَﻊَ
'awqa3a
släppa
ﺃَﺗﻘَﻦَ
'atqana
bemästra
ﺃَﺯَﺍﺡَ
'azaaHa
ta bort
ﺃَﺟﺮَﻯ
'ajraa
utföra
ﺃَﺧﻤَﺪَ
'akhmada
dämpa, släcka
ﺃَﻭﺷَﻚَ
'awshaka
nästan göra
ﺃَﺿﺠَﺮَ
'aDjara
förarga
ﺃَﺣﺴَﻦَ
'aHsana
bemästra
ﺃَﺻَﺎﺏَ
'aSaaba
slås
ﺃَﻃﻌَﻢَ
'aT3ama
mata
ﺃَﺻَﺮَّ
'aSarra
insistera
ﺃَﺧﻔَﻰ
'akhfaa
dölja
ﺃَﺭﺿَﻰ
'arDaa
tillfredsställa
ﺃَﺟﻬَﺰَ
'ajhaza
avsluta, ge dödsstöt
ﺃَﻟﻬَﻢَ
'alhama
inspirera
ﺃَﻧﻔَﻖَ
'anfaqa
spendera
ﺃَﺗﻌَﺐَ
'at3aba
trötta ut
ﺃَﻟﻬَﻰ
'alhaa
distrahera
ﺃَﺿﻨَﻰ
'aDnaa
försvaga
ﺃَﺷﻌَﺮَ
'ash3ara
informera
ﺃَﻧﺠَﺰَ
'anjaza
prestera
ﺃَﻧَﺎﺭَ
'anaara
uppenbaras
ﺃَﻧﻬَﺐَ
'anhaba
utsätta för plundring
ﺃَﻓﺮَﻁَ
'afraTa
överdriva
ﺃَﻭﻣَﺾَ
'awmaDa
blinka
ﺃَﻭﻫَﻦَ
'awhana
försvaga
ﺃَﺑﻄَﻞَ
'abTala
neutralisera
ﺃَﻋﻀَﻞَ
'a3Dala
vara svår
ﺃَﺻﻔَﺮَ
'aSfara
vara tomhänt
ﺃَﻭﻟَﻰ
'awlaa
ägna
ﺃَﻋﻠَﻰ
'a3laa
höja
ﺃَﻭﺻَﻞَ
'awSala
förbinda, transportera
ﺃَﺳﺠَﻢَ
'asjama
fälla tårar
ﺃَﺧﺮَﺱَ
'akhrasa
sätta munkavle på, tysta
ﺃَﻭﻓَﺪَ
'awfada
skicka
ﺃَﻭﺭَﻕَ
'awraqa
få blad
ﺃَﻏَﺎﺭَ
'aghaara
invadera
ﺃَﻓَﺎﻕَ
'afaaqa
väcka, återställa
ﺃَﻟﺤَﺪَ
'alHada
avsäga sig sin tro
ﺃَﺳَﻒَّ
'asaffa
sjunka
ﺃَﻃَﺎﻑَ
'aTaafa
omge
ﺃَﻋﺸَﺐَ
'a3shaba
grönska, slå ut
ﺃَﺭَﺍﻕَ
'araaqa
hälla, spilla
ﺃَﺭﻋَﺪَ
'ar3ada
skaka om
ﺃَﻛَﻞَّ
'akalla
trötta ut
ﺃَﻏَﺺَّ
'aghaSSa
kväva
ﺃَﻧﻘَﺾَ
'anqaDa
överbelasta
ﺃَﻧﻜَﺮَ
'ankara
förneka
ﺃَﻫﺪَﻯ
'ahdaa
donera, ge
ﺃَﻗَﺮَّ
'aqarra
fastslå, ratify
ﺃَﻋَﺎﺩَ
'a3aada
ge tillbaka, återställa, återvända
ﺃَﺫﻋَﺮَ
'adh3ara
skrämma
ﺃَﻭﺣَﻞَ
'awHala
få att fastna
ﺃَﻏَﺎﺭَ
'aghaara
göra avundsjuk
ﺃَﻧﺠَﺐَ
'anjaba
föda
ﺃَﺫَﺍﺏَ
'adhaaba
smälta, upplösa
ﺃَﻣﻬَﺮَ
'amhara
betala hemgift
ﺃَﺗﻠَﻰ
'atlaa
få att följa

Alla mönster för arabiska ord

Nedan ser du alla kända mönster för att bilda arabiska ord. Du kan klicka på ett mönster för att se de ord på webbplatsen som föjer mönstret.