Verb form 1 fa3ala

Här visas alla arabiska ord på webbplatsen som följer mönstret för verb form 1. Mönstret kan även beskrivas som fa3ala om bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

ﺟَﻬَﺪَ
jahada
att anstränga sig, sträva
ﺭَﺃَﺱَ
ra'asa
att ansvara
ﻗَﻄَﻊَ
qaTa3a
att avbryta, klippa, skära
ﺭَﺣَﻞَ
raHala
att avgå, lämna
ﻫَﺰَﻝَ
hazala
att avmagra
ﺯَﻫَﺪَ
zahada
att avstå
ﻃَﺮَﺡَ
TaraHa
att avvisa, föreslå
ﺟَﺤَﺪَ
jaHada
att avvisa, förneka
ﻗَﻄَﻦَ
qaTana
att befolka
ﻟَﺤَﺪَ
laHada
att begrava
ﺩَﻓَﻊَ
dafa3a
att betala, knuffa
ﺫَﺧَﺮَ
dhakhara
att bevara, lagra
ﻣَﻨَﺢَ
manaHa
att bevilja, skänka
ﻋَﺾَّ
3aDDa
att bita
ﻗَﻀَﻢَ
qaDama
att bita, nafsa
ﻣَﺰَﺝَ
mazaja
att blanda
ﻫَﻤَﺪَ
hamada
att blekna, slockna
ﺫَﻫَﻞَ
dhahala
att bli distraherad
ﺯَﻛَﻢَ
zakama
att bli förkyld
ﺟَﻦَّ
janna
att bli galen
ﻣَﻠَﺢَ
malaHa
att bli salt
ﻧَﺼَﻊَ
naSa3a
att bli uppenbar, vara uppenbar
ﻟَﻤَﺢَ
lamaHa
att blicka
ﺑَﻬَﺮَ
bahara
att blända
ﻟَﻜَﻢَ
lakama
att boxa, slå
ﻓَﻘَﻊَ
faqa3a
att brista
ﺭَﻛَﻊَ
raka3a
att buga, knäböja
ﺭَﻋَﺶَ
ra3asha
att darra, skaka
ﺳَﺤَﺐَ
saHaba
att dra, ta ut
ﻇَﻬَﺮَ
Zahara
att dyka upp
ﻫَﺮَﺏَ
haraba
att fly
ﺳَﺮَﺡَ
saraHa
att flytta sig
ﻟَﻬَﺚَ
lahatha
att flämta
ﺳَﺮَﺝَ
saraja
att fläta
ﺷَﺤَﻦَ
shaHana
att frakta, lasta
ﺧَﺎﻑَ
khaafa
att frukta
ﺳَﺄَﻝَ
sa'ala
att fråga
ﺭَﻋَﻰ
ra3aa
att främja, skydda
ﻧَﻬَﺞَ
nahaja
att fullfölja
ﻣَﻠَﺄَ
mala'a
att fylla
ﺷَﻐَﻞَ
shaghala
att fylla, ockupera, sysselsätta
ﻟَﻌَﻦَ
la3ana
att förbanna
ﻣَﻨَﻊَ
mana3a
att förbjuda
ﺷَﺮَﺡَ
sharaHa
att förklara
ﺧَﺴَﺮَ
khasara
att förlora
ﺻَﻔَﺢَ
SafaHa
att förlåta
ﺳَﻌَﻰ
sa3aa
att försöka
ﻗَﺪَﺡَ
qadaHa
att förtala
ﺷَﻐَﻒَ
shaghafa
att förtrolla
ﻭَﻫَﺐَ
wahaba
att ge
ﻧَﺼَﺢَ
naSaHa
att ge råd, rekommendera
ﻭَﺩَّ
wadda
att gilla, vilja ha
ﻟَﻤَﻊَ
lama3a
att glittra, glänsa
ﻣَﺴَﺢَ
masaHa
att gnugga, torka
ﻧَﺤَﺐَ
naHaba
att gråta, jämra sig
ﺫَﻫَﺐَ
dhahaba
att gå
ﻛَﻤَﻦَ
kamana
att gömma sig, vara dold
ﻓَﻌَﻞَ
fa3ala
att göra
ﺷَﻬَﺮَ
shahara
att göra känd
ﻓَﺴَﺢَ
fasaHa
att göra utrymme
ﺻَﺪَﻉَ
Sada3a
att ha sönder
ﺷَﻨَﺄَ
shana'a
att hata
ﻧَﻔَﻊَ
nafa3a
att hjälpa
ﺩَﻋَﻢَ
da3ama
att hjälpa, stödja
ﺃَﻣَﻞَ
'amala
att hoppas
ﻃَﻌَﻦَ
Ta3ana
att hugga, utmana
ﻗَﺒَﻊَ
qaba3a
att huka
ﺭَﻓَﻊَ
rafa3a
att höja, lyfta
ﺭَﻫَﻦَ
rahana
att inteckna, pantsätta
ﺩَﻕَّ
daqqa
att klämta, ringa, slå
ﻗَﺮَﻉَ
qara3a
att knacka, slå
ﻧَﻄَﺢَ
naTaHa
att knuffa
ﺩَﻫَﺲَ
dahasa
att krossa, köra över, trampa ner
ﺳَﺤَﻖَ
saHaqa
att krossa, pulvrisera
ﺯَﺣَﻒَ
zaHafa
att krypa
ﻏَﺺَّ
ghaSSa
att krönas
ﻭَﻗَﻊَ
waqa3a
att ligga, vara placerad
ﺧَﺪَﻉَ
khada3a
att lura
ﻧَﺠَﺢَ
najaHa
att lyckas
ﻭَﺩَﻉَ
wada3a
att lägga ner
ﻗَﺮَﺃَ
qara'a
att läsa
ﻃَﺤَﻦَ
TaHana
att mala, pulvrisera
ﻧَﻜَﺶَ
nakasha
att muddra
ﻛَﺎﺩَ
kaada
att nästan göra
ﻭَﺿَﻊَ
waDa3a
att placera
ﺯَﺭَﻉَ
zara3a
att plantera
ﻧَﻬَﺐَ
nahaba
att plundra
ﺿَﻐَﻂَ
DaghaTa
att pressa
ﺷَﺮَﻉَ
shara3a
att påbörja
ﺭَﺃَﺏَ
ra'aba
att reparera
ﻧَﻬَﺾَ
nahaDa
att resa sig, revoltera
ﻟَﻤَﺲَ
lamasa
att röra
ﺟَﻤَﻊَ
jama3a
att samla
ﺳَﺒَﺢَ
sabaHa
att simma
ﻛَﺮَﻉَ
kara3a
att sippa, smutta
ﺟَﺮَﺡَ
jaraHa
att skada
ﺑَﻌَﺚَ
ba3atha
att skicka
ﺳَﻄَﻊَ
saTa3a
att skina, stråla
ﺯَﻋَﻖَ
za3aqa
att skrika
ﻧَﺒَﺢَ
nabaHa
att skälla
ﻓَﻀَﺢَ
faDaHa
att skämma ut
ﻣَﺰَﺡَ
mazaHa
att skämta
ﺫَﺑَﺢَ
dhabaHa
att slakta
ﻧَﻌَﺲَ
na3asa
att slumra, vara sömnig
ﺻَﺮَﻉَ
Sara3a
att slå ner
ﺳَﺤَﻞَ
saHala
att släpa
ﺻَﻬَﺮَ
Sahara
att smida, smälta
ﻣَﺮَﺥَ
marakha
att smörja
ﻧَﺎﻡَ
naama
att sova
ﻟَﺴَﻊَ
lasa3a
att sticka
ﺭَﺷَﺢَ
rashaHa
att svettas
ﺑَﺤَﺚَ
baHatha
att söka
ﺣَﺰَﻥَ
Hazana
att sörja
ﺧَﻠَﻊَ
khala3a
att ta av, ta bort
ﻟَﻐَﺰَ
laghaza
att tala i gåtor
ﺷَﺤَﺬَ
shaHadha
att tigga
ﺻَﻨَﻊَ
Sana3a
att tillverka
ﺳَﻤَﺢَ
samaHa
att tillåta
ﻃَﺒَﻊَ
Taba3a
att trycka
ﺯَﺣَﻢَ
zaHama
att trängas
ﻧَﻬَﻚَ
nahaka
att trötta ut
ﻣَﻀَﻎَ
maDagha
att tugga
ﻟَﺤَﻒَ
laHafa
att täcka
ﺧَﻀَﻊَ
khaDa3a
att underkasta sig
ﻓَﺤَﺺَ
faHaSa
att undersöka
ﻧَﺎﻝَ
naala
att uppnå
ﻧَﺠَﻊَ
naja3a
att vara användbar
ﺑَﺬَﺥَ
badhakha
att vara högfärdig
ﻣَﻬَﻞَ
mahala
att vara långsam
ﺭَﻋَﺐَ
ra3aba
att vara rädd
ﻣَﻬَﺮَ
mahara
att vara skicklig
ﻋَﺠَﺰَ
3ajaza
att vara svag
ﺟَﺰَﻡَ
jazama
att vara säker
ﺟَﻤَﺢَ
jamaHa
att vara trotsig
ﻧَﺒَﺄَ
naba'a
att vara upphöjd, övervinna
ﺟَﻌَﻞَ
ja3ala
att åstadkomma
ﻓَﺘَﺢَ
fataHa
att öppna
ﺳَﻔَﺢَ
safaHa
att ösa

Alla mönster för arabiska ord

Nedan ser du alla kända mönster för att bilda arabiska ord. Du kan klicka på ett mönster för att se de ord på webbplatsen som föjer mönstret.