Verbalnomen form 10 istif3aal

Här visas alla arabiska ord på webbplatsen som följer mönstret för verbalnomen form 10. Mönstret kan även beskrivas som istif3aal om bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

Mönstret har verbform 10. Ordets verbform påverkar ordets betydelse. Generellt är det så att ju högre verbform, desto mer specifik betyelse.

Verbalnomen används exempelvis för att beskriva en handling, ett tillstånd eller en egenskap.

ﺍِﺳﺘِﺨﺪَﺍﻡ
istikhdaam
anställning, användning
ﺍِﺳﺘِﻌﻤَﺎﻝ
isti3maal
användning, hantering
ﺍِﺳﺘِﻜﺒَﺎﺭ
istikbaar
arrogans, stolthet
ﺍِﺳﺘِﺤﻤَﺎﻡ
istiHmaam
badande
ﺍِﺳﺘِﻘﺮَﺍﺭ
istiqraar
beständighet
ﺍِﺳﺘِﺒﺪَﺍﻝ
istibdaal
byte, ersättning
ﺍِﺳﺘِﺮﺣَﺎﻡ
istirHaam
bön om nåd
ﺍِﺳﺘِﻄﻠَﺎﻉ
istiTlaa3
enkät, undersökning
ﺍِﺳﺘِﻴﺤَﺎﺵ
istiiHaash
fjärmande, melankoli
ﺍِﺳﺘِﻔﻬَﺎﻡ
istifhaam
fråga
ﺍِﺳﺘِﺨﻔَﺎﻑ
istikhfaaf
förakt
ﺍِﺳﺘِﻔﺴَﺎﺭ
istifsaar
förhör
ﺍِﺳﺘِﺠﻮَﺍﺏ
istijwaab
förhör
ﺍِﺳﺘِﻌﺠَﺎﺏ
isti3jaab
förvåning
ﺍِﺳﺘِﺤﺴَﺎﻥ
istiHsaan
godkännande
ﺍِﺳﺘِﺜﻤَﺎﺭ
istithmaar
investering
ﺍِﺳﺘِﻌﻤَﺎﺭ
isti3maar
kolonialism
ﺍِﺳﺘِﻬﻠَﺎﻙ
istihlaak
konsumtion
ﺍِﺳﺘِﻤﺮَﺍﺭ
istimraar
kontinuitet
ﺍِﺳﺘِﺴﻤَﺎﻉ
istismaa3
lyssnande
ﺍِﺳﺘِﻨﻜَﺎﺭ
istinkaar
ogillande
ﺍِﺳﺘِﻘﺒَﺎﻝ
istiqbaal
reception
ﺍِﺳﺘِﺴﻠَﺎﻡ
istislaam
resignation, underkastelse, överlämnande
ﺍِﺳﺘِﺘﺒَﺎﺏ
istitbaab
stabilitet
ﺍِﺳﺘِﺤﻤَﺎﻝ
istiHmaal
uthållighet
ﺍِﺳﺘِﺨﺮَﺍﺝ
istikhraaj
utvinning
ﺍِﺳﺘِﻔَﺎﺿَﺔ
istifaaDa
överflöd

Alla mönster för arabiska ord

Nedan ser du alla kända mönster för att bilda arabiska ord. Du kan klicka på ett mönster för att se de ord på webbplatsen som föjer mönstret.