Verb form 6 tafaa3ala

Här visas alla arabiska ord på webbplatsen som följer mönstret för verb form 6. Mönstret kan även beskrivas som tafaa3ala om bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

Mönstret har verbform 6. Ordets verbform påverkar ordets betydelse. Generellt är det så att ju högre verbform, desto mer specifik betyelse.

ﺗَﻌَﺎﻭَﻥَ
ta3aawana
samarbeta
ﺗَﺠَﺎﻫَﻞَ
tajaahala
ignorera
ﺗَﺴَﺎﻗَﻂَ
tasaaqaTa
falla ned, kollapsa
ﺗَﻘَﺎﻋَﺪَ
taqaa3ada
dra sig tillbaka
ﺗَﻀَﺎﻳَﻖَ
taDaayaqa
bli irriterad
ﺗَﻌَﺎﺭَﺽَ
ta3aaraDa
strida emot
ﺗَﻘَﺎﺗَﻞَ
taqaatala
kämpa mot varandra
ﺗَﺨَﺎﻃَﺐَ
takhaaTaba
konversera
ﺗَﻨَﺎﻗَﺺَ
tanaaqaSa
minska
ﺗَﻐَﺎﻳَﺮَ
taghaayara
vara annorlunda
ﺗَﺠَﺎﻭَﺯَ
tajaawaza
överskrida
ﺗَﻨَﺎﻓَﺲَ
tanaafasa
tävla
ﺗَﺨَﺎﺻَﻢَ
takhaaSama
gräla
ﺗَﺮَﺍﺳَﻞَ
taraasala
brevväxla
ﺗَﺮَﺍﻭَﺡَ
taraawaHa
fluktuera, variera
ﺗَﺰَﺍﻳَﺪَ
tazaayada
öka
ﺗَﻌَﺎﻣَﻞَ
ta3aamala
behandla, hantera
ﺗَﺴَﺎﻫَﻢَ
tasaahama
delta
ﺗَﺪَﺍﻭَﻝَ
tadaawala
använda, sprida, utbyta
ﺗَﻔَﺎﻫَﻢَ
tafaahama
förstå varandra, komma överens
ﺗَﺒَﺎﺩَﻝَ
tabaadala
göra handel, utbyta
ﺗَﻨَﺎﻓَﺮَ
tanaafara
drabba samman, stöta bort
ﺗَﻘَﺎﺳَﻢَ
taqaasama
dela med varandra, dela sinsemellan
ﺗَﻨَﺎﻭَﻝَ
tanaawala
hantera, ta emot
ﺗَﻜَﺎﺗَﺐَ
takaataba
brevväxla
ﺗَﻨَﺎﻗَﻞَ
tanaaqala
föra vidare, sprida nyheter
ﺗَﺪَﺍﺧَﻞَ
tadaakhala
överlappa
ﺗَﻔَﺎﻭَﺽَ
tafaawaDa
förhandla
ﺗَﻘَﺎﻃَﻊَ
taqaaTa3a
korsa
ﺗَﻠَﺎﻭَﻡَ
talaawama
anklaga varandra
ﺗَﻈَﺎﻫَﺮَ
taZaahara
låtsas
ﺗَﺸَﺎﺟَﺮَ
tashaajara
bråka
ﺗَﻨَﺎﻛَﺮَ
tanaakara
avvisa, vara okunnig
ﺗَﺮَﺍﺟَﻊَ
taraaja3a
dra sig tillbaka, ge med sig
ﺗَﺼَﺎﻋَﺪَ
taSaa3ada
stiga
ﺗَﺮَﺍﻛَﻢَ
taraakama
ackumuleras, samlas
ﺗَﺨَﺎﺫَﻝَ
takhaadhala
avta
ﺗَﺼَﺎﺭَﻉَ
taSaara3a
strida
ﺗَﺴَﺎﺑَﻖَ
tasaabaqa
tävla
ﺗَﺜَﺎﺀَﺏَ
tathaa'aba
gäspa
ﺗَﻬَﺎﻣَﺲَ
tahaamasa
viska
ﺗَﻨَﺎﻗَﺾَ
tanaaqaDa
motsäga
ﺗَﺮَﺍﺷَﻖَ
taraashaqa
kasta saker på varandra
ﺗَﻐَﺎﺷَﻢَ
taghaashama
låtsas okunnig
ﺗَﺸَﺎﻛَﺲَ
tashaakasa
bråka, vara oense
ﺗَﺒَﺎﺭَﺯَ
tabaaraza
tävla emot

Alla mönster för arabiska ord

Nedan ser du alla kända mönster för att bilda arabiska ord. Du kan klicka på ett mönster för att se de ord på webbplatsen som föjer mönstret.