Verb form 6 tafaa3ala

Här visas alla arabiska ord på webbplatsen som följer mönstret för verb form 6. Mönstret kan även beskrivas som tafaa3ala om bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

Mönstret har verbform 6. Ordets verbform påverkar ordets betydelse. Generellt är det så att ju högre verbform, desto mer specifik betyelse.

ﺗَﻐَﺎﺷَﻢَ
taghaashama
att låtsas okunnig
ﺗَﺮَﺍﻛَﻢَ
taraakama
att ackumuleras, samlas
ﺗَﻠَﺎﻭَﻡَ
talaawama
att anklaga varandra
ﺗَﺪَﺍﻭَﻝَ
tadaawala
att använda, sprida, utbyta
ﺗَﺨَﺎﺫَﻝَ
takhaadhala
att avta
ﺗَﻨَﺎﻛَﺮَ
tanaakara
att avvisa, vara okunnig
ﺗَﻌَﺎﻣَﻞَ
ta3aamala
att behandla, hantera
ﺗَﻀَﺎﻳَﻖَ
taDaayaqa
att bli irriterad
ﺗَﺮَﺍﺳَﻞَ
taraasala
att brevväxla
ﺗَﻜَﺎﺗَﺐَ
takaataba
att brevväxla
ﺗَﺸَﺎﺟَﺮَ
tashaajara
att bråka
ﺗَﺸَﺎﻛَﺲَ
tashaakasa
att bråka, vara oense
ﺗَﻘَﺎﺳَﻢَ
taqaasama
att dela med varandra, dela sinsemellan
ﺗَﺴَﺎﻫَﻢَ
tasaahama
att delta
ﺗَﻘَﺎﻋَﺪَ
taqaa3ada
att dra sig tillbaka
ﺗَﺮَﺍﺟَﻊَ
taraaja3a
att dra sig tillbaka, ge med sig
ﺗَﻨَﺎﻓَﺮَ
tanaafara
att drabba samman, stöta bort
ﺗَﺴَﺎﻗَﻂَ
tasaaqaTa
att falla ned, kollapsa
ﺗَﺮَﺍﻭَﺡَ
taraawaHa
att fluktuera, variera
ﺗَﻨَﺎﻗَﻞَ
tanaaqala
att föra vidare, sprida nyheter
ﺗَﻔَﺎﻭَﺽَ
tafaawaDa
att förhandla
ﺗَﻔَﺎﻫَﻢَ
tafaahama
att förstå varandra, komma överens
ﺗَﺪَﺍﻓَﻊَ
tadaafa3a
att fösa
ﺗَﺨَﺎﺻَﻢَ
takhaaSama
att gräla
ﺗَﺜَﺎﺀَﺏَ
tathaa'aba
att gäspa
ﺗَﺒَﺎﺩَﻝَ
tabaadala
att göra handel, utbyta
ﺗَﻨَﺎﻭَﻝَ
tanaawala
att hantera, ta emot
ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ
ta3aalaa
att höjas
ﺗَﺠَﺎﻫَﻞَ
tajaahala
att ignorera
ﺗَﻘَﺎﻋَﺲَ
taqaa3asa
att ignorera, vara försumlig
ﺗَﺮَﺍﺷَﻖَ
taraashaqa
att kasta saker på varandra
ﺗَﺨَﺎﻃَﺐَ
takhaaTaba
att konversera
ﺗَﻘَﺎﻃَﻊَ
taqaaTa3a
att korsa
ﺗَﻘَﺎﺗَﻞَ
taqaatala
att kämpa mot varandra
ﺗَﻈَﺎﻫَﺮَ
taZaahara
att låtsas
ﺗَﻨَﺎﻗَﺺَ
tanaaqaSa
att minska
ﺗَﻨَﺎﻗَﺾَ
tanaaqaDa
att motsäga
ﺗَﻌَﺎﻭَﻥَ
ta3aawana
att samarbeta
ﺗَﺼَﺎﻋَﺪَ
taSaa3ada
att stiga
ﺗَﺼَﺎﺭَﻉَ
taSaara3a
att strida
ﺗَﻌَﺎﺭَﺽَ
ta3aaraDa
att strida emot
ﺗَﻨَﺎﻓَﺲَ
tanaafasa
att tävla
ﺗَﺴَﺎﺑَﻖَ
tasaabaqa
att tävla
ﺗَﺒَﺎﺭَﺯَ
tabaaraza
att tävla emot
ﺗَﻐَﺎﻳَﺮَ
taghaayara
att vara annorlunda
ﺗَﻬَﺎﻣَﺲَ
tahaamasa
att viska
ﺗَﺰَﺍﻳَﺪَ
tazaayada
att öka
ﺗَﺪَﺍﺧَﻞَ
tadaakhala
att överlappa
ﺗَﺠَﺎﻭَﺯَ
tajaawaza
att överskrida

Alla mönster för arabiska ord

Nedan ser du alla kända mönster för att bilda arabiska ord. Du kan klicka på ett mönster för att se de ord på webbplatsen som föjer mönstret.