Verb form 1 fa3ala

Här visas alla arabiska ord på webbplatsen som följer mönstret för verb form 1. Mönstret kan även beskrivas som fa3ala om bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

ﻣَﺺَّ
maSSa
att absorbera, suga
ﺭَﻛَﻢَ
rakama
att ackumulera
ﺑَﺘَﺮَ
batara
att amputera, stympa
ﻟَﺎﻡَ
laama
att anklaga
ﻇَﻦَّ
Zanna
att anta
ﻋَﺠَﻢَ
3ajama
att artikulera, testa
ﺟَﺬَﺏَ
jadhaba
att attrahera
ﻫَﻢَّ
hamma
att avse
ﺧَﺺَّ
khaSSa
att avse, skänka
ﺑَﺎﺡَ
baaHa
att avslöja
ﺭَﻓَﺾَ
rafaDa
att avstå, vägra
ﺧَﻤَﺪَ
khamada
att avta
ﺣَﺴَﺪَ
Hasada
att avundas
ﻧَﻜَﻒَ
nakafa
att avvisa
ﺟَﻨَﺐَ
janaba
att avvärja
ﺧَﺎﻥَ
khaana
att bedra
ﺣَﻜَﻢَ
Hakama
att befalla, döma
ﺩَﻓَﻦَ
dafana
att begrava
ﺣَﺒَﺲَ
Habasa
att begränsa, hindra
ﺭَﺏَّ
rabba
att bemästra, kontrollera
ﺃَﻣَﺮَ
'amara
att beordra
ﺣَﺴَﺐَ
Hasaba
att beräkna, räkna
ﻗَﺺَّ
qaSSa
att berätta, klippa
ﻧَﻀَﻞَ
naDala
att besegra, överträffa
ﺣَﺠَﺐَ
Hajaba
att beslöja, dölja
ﻃَﻠَﺐَ
Talaba
att beställa, efterfråga, söka
ﺯَﺍﺭَ
zaara
att besöka
ﻣَﻘَﻞَ
maqala
att betrakta
ﺻَﺎﻥَ
Saana
att bevara, skydda
ﻧَﺎﻝَ
naala
att bevilja, ge
ﺭَﺑَﻂَ
rabaTa
att binda
ﻗَﺮَﺹَ
qaraSa
att bita, nypa
ﺩَﻋَﺎ
da3aa
att bjuda in, ringa
ﺧَﺒَﺎ
khabaa
att blekna bort, dö ut
ﻏَﺪَﺍ
ghadaa
att bli
ﻓَﺴَﺪَ
fasada
att bli dålig
ﻃَﺎﻝَ
Taala
att bli lång
ﺑَﺮَﻕَ
baraqa
att blixtra, skina
ﺳَﺪَّ
sadda
att blockera, hindra
ﻫَﺐَّ
habba
att blåsa
ﻧَﻔَﺦَ
nafakha
att blåsa
ﻣَﺶَّ
mashsha
att blötlägga, laka ur
ﺳَﻜَﻦَ
sakana
att bo
ﺯَﻫَﺮَ
zahara
att bomstra, skina
ﺣَﻂَّ
HaTTa
att bosätta sig, landa
ﻓَﺾَّ
faDDa
att bryta, upplösa
ﻟَﺪَّ
ladda
att bråka
ﻓَﻞَّ
falla
att buckla till
ﺑَﺪَﻝَ
badala
att byta, ersätta
ﺻَﻐَﺎ
Saghaa
att böja, luta
ﺭَﺍﺡَ
raaHa
att börja, försvinna, gå ut
ﻃَﺎﻑَ
Taafa
att cirkulera
ﺭَﺍﺝَ
raaja
att cirkulera
ﻧَﻔَﺾَ
nafaDa
att damma, skaka av
ﺭَﻗَﺺَ
raqaSa
att dansa
ﺭَﺟَﻒَ
rajafa
att darra
ﻓَﻚَّ
fakka
att demontera
ﺿَﺮَﻉَ
Dara3a
att dia
ﻏَﻂَّ
ghaTTa
att doppa, sänka ned
ﺟَﺮَّ
jarra
att dra
ﺳَﻞَّ
salla
att dra tillbaka, dra ut
ﻋَﺐَّ
3abba
att dricka, klunka
ﻧَﻘَﻂَ
naqaTa
att droppa, peka
ﻗَﻄَﺮَ
qaTara
att droppa, sippra
ﺣَﻠَﻢَ
Halama
att drömma
ﺭَﻃَﻢَ
raTama
att dunka, krasha
ﻏَﺎﺹَ
ghaaSa
att dyka
ﺧَﺎﺽَ
khaaDa
att dyka in i
ﺧَﻄَﺮَ
khaTara
att dyka upp
ﻟَﺎﺡَ
laaHa
att dyka upp
ﺑَﺰَﻍَ
bazagha
att dyka upp
ﻧَﺠَﻢَ
najama
att dyka upp
ﻃَﻠَﻊَ
Tala3a
att dyka upp, komma ut, stiga upp
ﺣَﻀَﺮَ
HaDara
att dyka upp, närvara
ﻋَﺒَﺪَ
3abada
att dyrka
ﻣَﺎﺕَ
maata
att dö
ﻗَﺘَﻞَ
qatala
att döda
ﻏَﻢَّ
ghamma
att dölja
ﺳَﻘَﻂَ
saqaTa
att falla
ﺻَﺎﻡَ
Saama
att fasta
ﻧَﺠَﺎ
najaa
att fly
ﻃَﻔَﺎ
Tafaa
att flyta
ﻋَﺎﻡَ
3aama
att flyta, simma
ﺟَﺪَﻝَ
jadala
att fläta
ﺩَﺭَّ
darra
att flöda, strömma
ﺩَﺍﻡَ
daama
att fortsätta
ﻇَﻞَّ
Zalla
att fortsätta, förbli, stanna
ﺭَﻏَﺎ
raghaa
att fradga, skumma
ﺑَﺮَﺯَ
baraza
att framträda
ﻗَﺲَّ
qassa
att fullfölja, sträva
ﻏَﺶَّ
ghashsha
att fuska
ﺣَﺸَﺎ
Hashaa
att fylla
ﻏَﺎﻝَ
ghaala
att fånga, förstöra
ﺻَﺒَﻎَ
Sabagha
att färga
ﺳَﻠَﻚَ
salaka
att följa
ﺗَﻠَﺎ
talaa
att följa, recitera
ﻗَﻔَﺎ
qafaa
att följa, spåra
ﺟَﺮَﻑَ
jarafa
att föra bort, sopa bort, tvätta bort
ﺭَﺟَﻢَ
rajama
att förbanna, stena
ﺣَﻈَﺮَ
HaZara
att förbjuda, hägna in
ﻟَﺐَّ
labba
att förbli
ﻋَﻀَﻞَ
3aDala
att förebygga
ﺳَﻠَﻒَ
salafa
att föregå
ﻓَﺮَﻁَ
faraTa
att föregå
ﺣَﺎﻝَ
Haala
att förhindra
ﺫَﺏَّ
dhabba
att förjaga, försvara
ﻋَﻔَﺎ
3afaa
att förlåta
ﺷَﺘَﻢَ
shatama
att förolämpa, smäda
ﺧَﺘَﻢَ
khatama
att försegla
ﻧَﻘَﺾَ
naqaDa
att förstöra, upphäva
ﻏَﻔَﻞَ
ghafala
att försumma
ﺫَﺍﺩَ
dhaada
att försvara, sprida ut
ﻗَﻤَﺺَ
qamaSa
att galoppera
ﺣَﺒَﺎ
Habaa
att ge, krypa
ﺳَﻬَﺎ
sahaa
att glömma
ﺧَﺎﺏَ
khaaba
att gå fel
ﺩَﺧَﻞَ
dakhala
att gå in
ﺧَﺮَﺝَ
kharaja
att gå ut
ﺗَﺎﺏَ
taaba
att göra bot, ångra
ﺳَﺮَّ
sarra
att göra glad
ﻓَﺮَﻡَ
farama
att hacka
ﻋَﺮَﺝَ
3araja
att halta
ﻃَﺮَﻕَ
Taraqa
att hamra, slå
ﻋَﺮَﺍ
3araa
att hemsöka
ﺣَﺚَّ
Haththa
att hetsa, uppmana
ﻧَﺠَﺪَ
najada
att hjälpa, stödja
ﺭَﺟَﺎ
rajaa
att hoppas, önska
ﺳَﻌَﻞَ
sa3ala
att hosta
ﻫَﺎﻝَ
haala
att hota, skrämma
ﺟَﺎﻉَ
jaa3a
att hungra, svälta
ﺻَﺒَﺮَ
Sabara
att hålla ut
ﺻَﺐَّ
Sabba
att hälla
ﺳَﻜَﺐَ
sakaba
att hälla
ﺩَﻓَﻖَ
dafaqa
att hälla
ﻫَﻤَﺮَ
hamara
att hällregna
ﺣَﺪَﺙَ
Hadatha
att hända
ﺣَﺼَﻞَ
HaSala
att hända, skaffa
ﺷَﻨَﻖَ
shanaqa
att hänga
ﺳَﺪَﻝَ
sadala
att hänga ned
ﺣَﺬَﺍ
Hadhaa
att imitera
ﺩَﻣَﺞَ
damaja
att infogas
ﺣَﻘَﻦَ
Haqana
att injicera
ﺿَﻢَّ
Damma
att inkludera
ﻏَﺰَﺍ
ghazaa
att invadera
ﺿَﺒَﻂَ
DabaTa
att justera
ﺭَﺷَﻖَ
rashaqa
att kasta
ﻃَﺮَﺩَ
Tarada
att kasta ut
ﺟَﺎﺱَ
jaasa
att kika
ﺷَﻜَﺎ
shakaa
att klaga, lida
ﺻَﻒَّ
Saffa
att klassificera, ordna
ﺣَﻚَّ
Hakka
att klia, skava, skrapa
ﺧَﻄَﺎ
khaTaa
att kliva
ﺩَﺍﺱَ
daasa
att kliva på
ﺷَﻖَّ
shaqqa
att klyva
ﻛَﺴَﺎ
kasaa
att klä
ﺳَﺠَﺪَ
sajada
att knäböja
ﺯَﺭَّ
zarra
att knäppa
ﺳَﻠَﻖَ
salaqa
att koka
ﻓَﺎﺭَ
faara
att koka över, välla ut
ﻃَﻬَﺎ
Tahaa
att koka, sjuda
ﺻَﺪَﺭَ
Sadara
att komma ut, publiceras
ﺭَﺑَﻚَ
rabaka
att komplicera
ﺳَﺎﻡَ
saama
att kräva, tvinga
ﺧَﻨَﻖَ
khanaqa
att kväva
ﺷَﻌَﺮَ
sha3ara
att känna
ﺳَﺎﻕَ
saaqa
att köra
ﻗَﺎﺩَ
qaada
att köra, leda
ﻃَﺒَﺦَ
Tabakha
att laga mat
ﻫَﺒَﻂَ
habaTa
att landa
ﻟَﻬَﺎ
lahaa
att leka
ﺭَﻗَﺪَ
raqada
att ligga ned
ﻣَﺜَﻞَ
mathala
att likna
ﺷَﻢَّ
shamma
att lukta
ﺿَﻮَﺃَ
Dawa'a
att lysa, skina
ﺗَﺮَﻙَ
taraka
att lämna
ﻟَﺤَﻢَ
laHama
att löda, svetsa
ﺯَﻕَّ
zaqqa
att mata
ﻃَﻤَﺚَ
Tamatha
att menstruera
ﺫَﻛَﺮَ
dhakara
att minnas, nämna
ﺧَﺲَّ
khassa
att minska, reducera
ﻧَﻘَﺺَ
naqaSa
att minska, saknas
ﺭَﺳَﻢَ
rasama
att måla, rita
ﻏَﻤَﺮَ
ghamara
att nedsänka, översvämma
ﺩَﻧَﺎ
danaa
att närma sig
ﺭَﺻَﺪَ
raSada
att observera
ﻧَﻈَﺮَ
naZara
att observera, titta
ﺩَﻫَﻦَ
dahana
att olja, smörja
ﺣَﻀَﻦَ
HaDana
att omfamna
ﻋَﺒَﺮَ
3abara
att passera
ﻣَﺮَّ
marra
att passera
ﻓَﺎﺕَ
faata
att passera
ﻏَﺎﺭَ
ghaara
att penetrera
ﺟَﻠَﺪَ
jalada
att piska
ﺳَﻠَﺐَ
salaba
att plundra
ﺣَﺮَﺙَ
Haratha
att plöja
ﺻَﻘَﻞَ
Saqala
att polera
ﻗَﺎﻡَ
qaama
att resa sig
ﺟَﺎﺏَ
jaaba
att resa, utforska
ﺭَﺩَّ
radda
att returnera, svara
ﻟَﻒَّ
laffa
att rulla, vrida
ﺟَﺚَّ
jaththa
att rycka upp
ﻋَﺪَّ
3adda
att räkna
ﺟَﺲَّ
jassa
att röra, sondera
ﻟَﻢَّ
lamma
att samla
ﺣَﺼَﺪَ
HaSada
att samla, skörda
ﺳَﻤَﺮَ
samara
att samtala
ﺳَﺎﺩَ
saada
att segra, styra
ﻗَﻌَﺪَ
qa3ada
att sitta
ﺿَﺮَّ
Darra
att skada
ﻫَﺰَّ
hazza
att skaka
ﺭَﺝَّ
rajja
att skaka, skälva
ﻓَﺺَّ
faSSa
att skala
ﺧَﻠَﻖَ
khalaqa
att skapa
ﺳَﻄَﺮَ
saTara
att skissa
ﻣَﺠَﻦَ
majana
att skoja
ﻧَﻜَﺖَ
nakata
att skrapa upp
ﺻَﺮَﺥَ
Sarakha
att skrika
ﻛَﺘَﺐَ
kataba
att skriva
ﺭَﺫَّ
radhdha
att skvätta, stänka
ﺟَﻔَﺎ
jafaa
att sky
ﻣَﻄَﺎ
maTaa
att skynda
ﺟَﺪَﺍ
jadaa
att skänka
ﺭَﺯَﻕَ
razaqa
att skänka
ﻏَﻔَﺎ
ghafaa
att slumra
ﻛَﻒَّ
kaffa
att sluta
ﻃَﻠَﻖَ
Talaqa
att släppa
ﺯَﺟَﻞَ
zajala
att släppa
ﺫَﺍﻕَ
dhaaqa
att smaka
ﺫَﺍﺏَ
dhaaba
att smälta
ﻧَﺸَﻞَ
nashala
att snatta
ﻧَﺠَﺮَ
najara
att snida
ﺷَﺢَّ
shaHHa
att snåla
ﻛَﻨَﺲَ
kanasa
att sopa
ﺭَﻛَﻞَ
rakala
att sparka
ﺩَﻟَﻖَ
dalaqa
att spilla, ösa
ﺑَﺼَﻖَ
baSaqa
att spotta
ﺑَﺰَﻕَ
bazaqa
att spotta
ﺭَﺵَّ
rashsha
att sprida, stänka
ﺑَﺚَّ
baththa
att sprida, sända
ﺭَﻛَﺾَ
rakaDa
att springa
ﺷَﺮَﻕَ
sharaqa
att stiga upp
ﺳَﻤَﺎ
samaa
att stiga, vara upphöjd
ﺭَﻧَﺎ
ranaa
att stirra
ﻟَﺺَّ
laSSa
att stjäla
ﺷَﺪَّ
shadda
att strama åt, stärka
ﻣَﻂَّ
maTTa
att stretcha
ﻣَﺪَّ
madda
att sträcka ut
ﺟَﺎﻝَ
jaala
att ströva
ﺩَﺭَﺱَ
darasa
att studera
ﻗَﺎﻝَ
qaala
att säga
ﻓَﺮَﻕَ
faraqa
att särskilja
ﻧَﺼَﺐَ
naSaba
att sätta upp
ﻟَﺎﺫَ
laadha
att söka skydd
ﺃَﺧَﺬَ
'akhadha
att ta
ﺷَﻜَﺮَ
shakara
att tacka
ﺻَﺪَﻕَ
Sadaqa
att tala sanning
ﺷَﺎﻑَ
shaafa
att titta
ﺭَﻣَﻖَ
ramaqa
att titta
ﺑَﺺَّ
baSSa
att titta
ﺭَﺑَﺺَ
rabaSa
att titta, vänta
ﻧَﻘَﻞَ
naqala
att transportera
ﻃَﺮَّ
Tarra
att trimma, vässa
ﺭَﺍﺩَ
raada
att turnera, utforska
ﺷَﻚَّ
shakka
att tvivla
ﻣَﻜَﺚَ
makatha
att uppehålla sig, vara kvar
ﺯَﺍﻝَ
zaala
att upphöra
ﺑَﻠَﻎَ
balagha
att uppnå
ﻋَﺜَﺮَ
3athara
att upptäcka
ﺳَﻤَﻞَ
samala
att urholka
ﻓَﺮَﻕَ
faraqa
att urskilja
ﻧَﻄَﻖَ
naTaqa
att uttala
ﺧَﻠَﺎ
khalaa
att utträda, vara tom
ﺻَﺤَﺎ
SaHaa
att vakna
ﺣَﺮَﺱَ
Harasa
att vakta
ﻧَﻄَﺮَ
naTara
att vakta
ﻛَﺎﻥَ
kaana
att vara
ﺷَﺠَﺎ
shajaa
att vara bedrövad
ﺻَﻠَﺢَ
SalaHa
att vara bra
ﻫَﺎﻥَ
haana
att vara enkel
ﺻَﻠَﺪَ
Salada
att vara fast
ﺭَﺧَﻢَ
rakhama
att vara försiktig, vara mjuk
ﺟَﺎﺩَ
jaada
att vara generös, vara god
ﻗَﺪَﺍ
qadaa
att vara god
ﺳَﻔَﻞَ
safala
att vara låg
ﺑَﺄَﺱَ
ba'asa
att vara modig, vara stark
ﺧَﻠَﺪَ
khalada
att vara odödlig
ﺑَﻄَﻞَ
baTala
att vara ogiltig
ﺭَﺍﻕَ
raaqa
att vara ren
ﻃَﻬَﺮَ
Tahara
att vara ren
ﺛَﺒَﺖَ
thabata
att vara stabil
ﺳَﻜَﺖَ
sakata
att vara tyst
ﺻَﻤَﺖَ
Samata
att vara tyst
ﻋَﻢَّ
3amma
att vara universell
ﺑَﺪَﺍ
badaa
att verka
ﺩَﻝَّ
dalla
att visa
ﺩَﺍﺭَ
daara
att vända sig
ﻓَﺢَّ
faHHa
att väsa
ﻧَﺒَﺖَ
nabata
att växa
ﻧَﻤَﺎ
namaa
att växa, öka
ﺭَﻋَﺪَ
ra3ada
att åska
ﻋَﺎﺩَ
3aada
att återvända
ﺭَﺍﻡَ
raama
att åtrå
ﺃَﻛَﻞَ
'akala
att äta
ﻫَﻄَﻞَ
haTala
att ösregna
ﻫَﺠَﺮَ
hajara
att överge
ﺧَﺬَﻝَ
khadhala
att överge
ﻓَﺎﻕَ
faaqa
att överstiga, överträffa
ﻧَﺒَﻎَ
nabagha
att överträffa

Alla mönster för arabiska ord

Nedan ser du alla kända mönster för att bilda arabiska ord. Du kan klicka på ett mönster för att se de ord på webbplatsen som föjer mönstret.