Verb form 5 tafa33ala

Här visas alla arabiska ord på webbplatsen som följer mönstret för verb form 5. Mönstret kan även beskrivas som tafa33ala om bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

Mönstret har verbform 5. Ordets verbform påverkar ordets betydelse. Generellt är det så att ju högre verbform, desto mer specifik betyelse.

ﺗَﻌَﻠَّﻢَ
ta3allama
lära sig, studera
ﺗَﺸَﺮَّﻑَ
tasharrafa
vara ärad
ﺗَﻜَﻠَّﻢَ
takallama
prata
ﺗَﺰَﻟَّﺞَ
tazallaja
glida, åka skidor, åka skridskor
ﺗَﺤَﺪَّﺙَ
taHaddatha
prata
ﺗَﺬَﻛَّﺮَ
tadhakkara
minnas
ﺗَﺄَﻣَّﻞَ
ta'ammala
begrunda
ﺗَﻔَﺮَّﺝَ
tafarraja
observera
ﺗَﺨَﻠَّﺺَ
takhallaSa
göra sig av med
ﺗَﻮَﻗَّﻒَ
tawaqqafa
sluta
ﺗَﻌَﻠَّﻖَ
ta3allaqa
fästa, följa
ﺗَﺴَﻠَّﻢَ
tasallama
ta emot
ﺗَﻔَﺮَّﺱَ
tafarrasa
titta noga
ﺗَﻤَﺰَّﻕَ
tamazzaqa
brista
ﺗَﺤَﻄَّﻢَ
taHaTTama
krossas
ﺗَﻌَﺮَّﻑَ
ta3arrafa
känna igen, lära känna
ﺗَﺤَﺴَّﻦَ
taHassana
förbättra
ﺗَﻔَﺮَّﺩَ
tafarrada
vara isolerad
ﺗَﺮَﻗَّﺐَ
taraqqaba
förutse
ﺗَﺸَﻤَّﺲَ
tashammasa
sola
ﺗَﻨَﺰَّﻩَ
tanazzaha
promenera
ﺗَﻠَﻔَّﻆَ
talaffaZa
uttala
ﺗَﺪَﻟَّﻞَ
tadallala
flirta
ﺗَﻐَﻴَّﺮَ
taghayyara
förändra sig, variera sig
ﺗَﻤَﺮَّﺩَ
tamarrada
göra uppror
ﺗَﺠَﺒَّﺮَ
tajabbara
vara arrogant
ﺗَﻠَﺤَّﻒَ
talaHHafa
täcka sig
ﺗَﺰَﻭَّﺝَ
tazawwaja
gifta
ﺗَﺒَﺮَّﻉَ
tabarra3a
donera
ﺗَﺤَﻮَّﻝَ
taHawwala
ändra sig
ﺗَﻨَﻘَّﻞَ
tanaqqala
flytta runt, flyttas
ﺗَﻨَﻔَّﺲَ
tanaffasa
andas
ﺗَﻘَﺮَّﺏَ
taqarraba
närma sig
ﺗَﻌَﺠَّﺐَ
ta3ajjaba
bli överraskad
ﺗَﻨَﻔَّﺬَ
tanaffadha
utföras
ﺗَﺴَﻠَّﻖَ
tasallaqa
klättra
ﺗَﻤَﻌَّﻦَ
tama33ana
undersöka noga
ﺗَﻌَﺜَّﺮَ
ta3aththara
snubbla
ﺗَﺴَﻮَّﻝَ
tasawwala
be, bönfalla
ﺗَﻮَﺳَّﻞَ
tawassala
be, bönfalla
ﺗَﻨَﻬَّﺪَ
tanahhada
snyfta, sucka
ﺗَﺸَﻮَّﻑَ
tashawwafa
längta
ﺗَﻤَﻜَّﻦَ
tamakkana
vara kapabel
ﺗَﺴَﻮَّﺱَ
tasawwasa
förmultna, ruttna
ﺗَﻄَﻠَّﻊَ
taTalla3a
se fram emot
ﺗَﻠَﺒَّﺲَ
talabbasa
klä på sig
ﺗَﻔَﻀَّﻞَ
tafaDDala
tillmötesgå
ﺗَﻮَﻫَّﻢَ
tawahhama
fantisera
ﺗَﺒَﺨَّﺮَ
tabakhkhara
avdunsta
ﺗَﺠَﻮَّﻝَ
tajawwala
gå omkring
ﺗَﻌَﺮَّﻕَ
ta3arraqa
svettas
ﺗَﻠَﻮَّﻥَ
talawwana
bli färgad
ﺗَﻠَﺒَّﺪَ
talabbada
bli intrasslad
ﺗَﺨَﻴَّﻞَ
takhayyala
föreställa sig, visualisera
ﺗَﻮَﻛَّﻞَ
tawakkala
lita
ﺗَﻮَﺟَّﻪَ
tawajjaha
gå mot, närma sig
ﺗَﺤَﺮَّﻙَ
taHarraka
förflytta sig, röra sig
ﺗَﻮَﻗَّﻊَ
tawaqqa3a
förvänta
ﺗَﻔَﻜَّﺮَ
tafakkara
reflektera
ﺗَﻐَﺮَّﻕَ
tagharraqa
svämma över
ﺗَﺴَﻮَّﻕَ
tasawwaqa
handla
ﺗَﻄَﻮَّﺭَ
taTawwara
utvecklas
ﺗَﺠَﻬَّﺰَ
tajahhaza
förbereda, göra sig klar
ﺗَﺨَﺮَّﺝَ
takharraja
passera, ta examen
ﺗَﺄَﺳَّﺲَ
ta'assasa
grundas
ﺗَﻐَﻴَّﺐَ
taghayyaba
hålla sig borta
ﺗَﻄَﻠَّﺐَ
taTallaba
kräva
ﺗَﺠَﻤَّﻊَ
tajamma3a
samlas
ﺗَﺒَﻀَّﻊَ
tabaDDa3a
handla
ﺗَﺸَﻮَّﻕَ
tashawwaqa
längta
ﺗَﺼَﺮَّﻑَ
taSarrafa
bete sig, uppträda
ﺗَﻘَﺪَّﻡَ
taqaddama
avancera, göra framsteg
ﺗَﻠَﻮَّﻡَ
talawwama
dröja kvar
ﺗَﻐَﺰَّﻝَ
taghazzala
hylla i kärleksdikt, lovsjunga
ﺗَﺄَﻛَّﺪَ
ta'akkada
säkerställa
ﺗَﺄَﺧَّﺮَ
ta'akhkhara
vara sen
ﺗَﻔَﺮَّﻕَ
tafarraqa
sprida ut
ﺗَﺒَﻘَّﻰ
tabaqqaa
förbli
ﺗَﺤَﺴَّﺮَ
taHassara
ångra
ﺗَﻨَﻜَّﺮَ
tanakkara
dölja
ﺗَﺴَﻠَّﺐَ
tasallaba
sörja
ﺗَﻌَﻤَّﺪَ
ta3ammada
avse, döpas
ﺗَﺮَﺩَّﺩَ
taraddada
tveka
ﺗَﺤَﺪَّﺩَ
taHaddada
vara bestämd, vara fast
ﺗَﻨَﺴَّﻢَ
tanassama
andas
ﺗَﺨَﻠَّﻖَ
takhallaqa
formas
ﺗَﻘَﺼَّﺪَ
taqaSSada
avse, spara
ﺗَﻮَﺻَّﻞَ
tawaSSala
nå, säkra
ﺗَﺰَﻫَّﺪَ
tazahhada
vara asketisk
ﺗَﺴَﻜَّﻊَ
tasakka3a
vandra
ﺗَﺼَﻮَّﺭَ
taSawwara
föreställa sig
ﺗَﺄَﻟَّﻢَ
ta'allama
känna smärta
ﺗَﻌَﻄَّﻞَ
ta3aTTala
sluta fungera
ﺗَﻔَﻮَّﻕَ
tafawwaqa
överträffa
ﺗَﻨَﻔَّﺦَ
tanaffakha
svälla
ﺗَﻀَﺨَّﻢَ
taDakhkhama
förstoras
ﺗَﻮَﺗَّﺮَ
tawattara
vara spänd
ﺗَﺼَﻔَّﺢَ
taSaffaHa
bläddra igenom
ﺗَﻀَﻤَّﻦَ
taDammana
inkludera, innehålla, medföra
ﺗَﺴَﻠَّﻞَ
tasallala
infiltrera
ﺗَﺠَﻨَّﺐَ
tajannaba
undvika
ﺗَﻮَﻫَّﺞَ
tawahhaja
brinna, glöda
ﺗَﺴَﺮَّﺏَ
tasarraba
filtrera, läcka
ﺗَﻮَﺳَّﺪَ
tawassada
luta sig bakåt, vila
ﺗَﻮَﺟَّﻊَ
tawajja3a
känna smärta, lida
ﺗَﻀَﺠَّﺮَ
taDajjara
vara irriterad, vara missnöjd
ﺗَﻠَﻔَّﺖَ
talaffata
vända sig om
ﺗَﻔَﺤَّﺺَ
tafaHHaSa
inspektera
ﺗَﺤَﻤَّﻞَ
taHammala
uthärda
ﺗَﺒَﻮَّﻝَ
tabawwala
kissa
ﺗَﻜَﺜَّﻒَ
takaththafa
bli intensiv, bli komprimerad
ﺗَﺬَﻣَّﺮَ
tadhammara
klaga
ﺗَﺠَﻨَّﻰ
tajannaa
falskt anklaga, misstänka
ﺗَﻨَﺸَّﻒَ
tanashshafa
bli torr
ﺗَﻔَﺘَّﺢَ
tafattaHa
öppnas
ﺗَﺒَﺪَّﺩَ
tabaddada
vara spridd
ﺗَﺪَﺭَّﺝَ
tadarraja
gå framåt stegvis
ﺗَﺄَﻓَّﻒَ
ta'affafa
klaga
ﺗَﻤَﺴَّﺢَ
tamassaHa
provocera, söka gräl, torka sig
ﺗَﻮَﻏَّﻞَ
tawaghghala
genomtränga
ﺗَﻐَﻴَّﻢَ
taghayyama
vara mulen
ﺗَﺮَﻭَّﻕَ
tarawwaqa
äta frukost
ﺗَﻜَﻠَّﻞَ
takallala
krönas
ﺗَﺄَﻟَّﻖَ
ta'allaqa
skina, stråla
ﺗَﻨَﺸَّﻖَ
tanashshaqa
inhalera
ﺗَﺨَﻠَّﻒَ
takhallafa
utebli, vara sen
ﺗَﻌَﻮَّﺩَ
ta3awwada
bli van
ﺗَﺮَﺑَّﺺَ
tarabbaSa
ligga i bakhåll
ﺗَﻤَﻄَّﻰ
tamaTTaa
skryta, sträcka
ﺗَﻠَﻤَّﺲَ
talammasa
känna på, treva
ﺗَﺮَﺣَّﻞَ
taraHHala
evakueras, leva nomadliv
ﺗَﺸَﻮَّﺵَ
tashawwasha
vara förvirrad
ﺗَﻌَﺮَّﻯ
ta3arraa
klä av sig
ﺗَﺮَﺩَّﻯ
taraddaa
försämras, sjunka
ﺗَﻬَﻴَّﺄَ
tahayya'a
vara förberedd
ﺗَﺤَﺮَّﻑَ
taHarrafa
avvika, vara förvrängd
ﺗَﺄَﺑَّﻂَ
ta'abbaTa
bära under armen
ﺗَﺠَﻤَّﺪَ
tajammada
bli stel, hårdna
ﺗَﺮَﻓَّﺾَ
taraffaDa
vara fanatisk

Alla mönster för arabiska ord

Nedan ser du alla kända mönster för att bilda arabiska ord. Du kan klicka på ett mönster för att se de ord på webbplatsen som föjer mönstret.