Verb form 5 tafa33ala

Här visas alla arabiska ord på webbplatsen som följer mönstret för verb form 5. Mönstret kan även beskrivas som tafa33ala om bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

Mönstret har verbform 5. Ordets verbform påverkar ordets betydelse. Generellt är det så att ju högre verbform, desto mer specifik betyelse.

ﺗَﻨَﻔَّﺲَ
tanaffasa
att andas
ﺗَﻨَﺴَّﻢَ
tanassama
att andas
ﺗَﻘَﺪَّﻡَ
taqaddama
att avancera, göra framsteg
ﺗَﺒَﺨَّﺮَ
tabakhkhara
att avdunsta
ﺗَﻌَﻤَّﺪَ
ta3ammada
att avse, döpas
ﺗَﻘَﺼَّﺪَ
taqaSSada
att avse, spara
ﺗَﺤَﺮَّﻑَ
taHarrafa
att avvika, vara förvrängd
ﺗَﺴَﻮَّﻝَ
tasawwala
att be, bönfalla
ﺗَﻮَﺳَّﻞَ
tawassala
att be, bönfalla
ﺗَﺄَﻣَّﻞَ
ta'ammala
att begrunda
ﺗَﺼَﺮَّﻑَ
taSarrafa
att bete sig, uppträda
ﺗَﻠَﻮَّﻥَ
talawwana
att bli färgad
ﺗَﻜَﺜَّﻒَ
takaththafa
att bli intensiv, bli komprimerad
ﺗَﻠَﺒَّﺪَ
talabbada
att bli intrasslad
ﺗَﺠَﻤَّﺪَ
tajammada
att bli stel, hårdna
ﺗَﻨَﺸَّﻒَ
tanashshafa
att bli torr
ﺗَﻌَﻮَّﺩَ
ta3awwada
att bli van
ﺗَﻌَﺠَّﺐَ
ta3ajjaba
att bli överraskad
ﺗَﺼَﻔَّﺢَ
taSaffaHa
att bläddra igenom
ﺗَﻮَﻫَّﺞَ
tawahhaja
att brinna, glöda
ﺗَﻤَﺰَّﻕَ
tamazzaqa
att brista
ﺗَﺄَﺑَّﻂَ
ta'abbaTa
att bära under armen
ﺗَﺒَﺮَّﻉَ
tabarra3a
att donera
ﺗَﻠَﻮَّﻡَ
talawwama
att dröja kvar
ﺗَﻨَﻜَّﺮَ
tanakkara
att dölja
ﺗَﺮَﺣَّﻞَ
taraHHala
att evakueras, leva nomadliv
ﺗَﺨَﻠَّﻊَ
takhalla3a
att falla isär
ﺗَﺠَﻨَّﻰ
tajannaa
att falskt anklaga, misstänka
ﺗَﻮَﻫَّﻢَ
tawahhama
att fantisera
ﺗَﺴَﺮَّﺏَ
tasarraba
att filtrera, läcka
ﺗَﺪَﻟَّﻞَ
tadallala
att flirta
ﺗَﻨَﻘَّﻞَ
tanaqqala
att flytta runt, flyttas
ﺗَﺨَﻠَّﻖَ
takhallaqa
att formas
ﺗَﺮَﻭَّﻯ
tarawwaa
att fundera, reflektera
ﺗَﻌَﻠَّﻖَ
ta3allaqa
att fästa, följa
ﺗَﺠَﻬَّﺰَ
tajahhaza
att förbereda, göra sig klar
ﺗَﺒَﻘَّﻰ
tabaqqaa
att förbli
ﺗَﺤَﺴَّﻦَ
taHassana
att förbättra
ﺗَﺼَﻮَّﺭَ
taSawwara
att föreställa sig
ﺗَﺨَﻴَّﻞَ
takhayyala
att föreställa sig, visualisera
ﺗَﺤَﺮَّﻙَ
taHarraka
att förflytta sig, röra sig
ﺗَﺴَﻮَّﺱَ
tasawwasa
att förmultna, ruttna
ﺗَﻀَﺨَّﻢَ
taDakhkhama
att förstoras
ﺗَﺮَﺩَّﻯ
taraddaa
att försämras, sjunka
ﺗَﺮَﻗَّﺐَ
taraqqaba
att förutse
ﺗَﻮَﻗَّﻊَ
tawaqqa3a
att förvänta
ﺗَﻐَﻴَّﺮَ
taghayyara
att förändra sig, variera sig
ﺗَﻮَﻏَّﻞَ
tawaghghala
att genomtränga
ﺗَﺰَﻭَّﺝَ
tazawwaja
att gifta
ﺗَﺰَﻟَّﺞَ
tazallaja
att glida, åka skidor, åka skridskor
ﺗَﺄَﺳَّﺲَ
ta'assasa
att grundas
ﺗَﺪَﺭَّﺝَ
tadarraja
att gå framåt stegvis
ﺗَﻮَﺟَّﻪَ
tawajjaha
att gå mot, närma sig
ﺗَﺠَﻮَّﻝَ
tajawwala
att gå omkring
ﺗَﻤَﻬَّﻞَ
tamahhala
att gå sakta
ﺗَﺨَﻠَّﺺَ
takhallaSa
att göra sig av med
ﺗَﻤَﺮَّﺩَ
tamarrada
att göra uppror
ﺗَﺴَﻮَّﻕَ
tasawwaqa
att handla
ﺗَﺒَﻀَّﻊَ
tabaDDa3a
att handla
ﺗَﻐَﺰَّﻝَ
taghazzala
att hylla i kärleksdikt, lovsjunga
ﺗَﻐَﻴَّﺐَ
taghayyaba
att hålla sig borta
ﺗَﺴَﻠَّﻞَ
tasallala
att infiltrera
ﺗَﻨَﺸَّﻖَ
tanashshaqa
att inhalera
ﺗَﻀَﻤَّﻦَ
taDammana
att inkludera, innehålla, medföra
ﺗَﻔَﺤَّﺺَ
tafaHHaSa
att inspektera
ﺗَﺒَﻮَّﻝَ
tabawwala
att kissa
ﺗَﺬَﻣَّﺮَ
tadhammara
att klaga
ﺗَﺄَﻓَّﻒَ
ta'affafa
att klaga
ﺗَﻌَﺮَّﻯ
ta3arraa
att klä av sig
ﺗَﻠَﺒَّﺲَ
talabbasa
att klä på sig
ﺗَﺴَﻠَّﻖَ
tasallaqa
att klättra
ﺗَﺤَﻄَّﻢَ
taHaTTama
att krossas
ﺗَﻄَﻠَّﺐَ
taTallaba
att kräva
ﺗَﻜَﻠَّﻞَ
takallala
att krönas
ﺗَﻌَﺮَّﻑَ
ta3arrafa
att känna igen, lära känna
ﺗَﻠَﻤَّﺲَ
talammasa
att känna på, treva
ﺗَﺄَﻟَّﻢَ
ta'allama
att känna smärta
ﺗَﻮَﺟَّﻊَ
tawajja3a
att känna smärta, lida
ﺗَﺮَﺑَّﺺَ
tarabbaSa
att ligga i bakhåll
ﺗَﻮَﻛَّﻞَ
tawakkala
att lita
ﺗَﻮَﺳَّﺪَ
tawassada
att luta sig bakåt, vila
ﺗَﺸَﻮَّﻑَ
tashawwafa
att längta
ﺗَﺸَﻮَّﻕَ
tashawwaqa
att längta
ﺗَﻌَﻠَّﻢَ
ta3allama
att lära sig, studera
ﺗَﺬَﻛَّﺮَ
tadhakkara
att minnas
ﺗَﻨَﺰَّﻝَ
tanazzala
att nedlåta sig
ﺗَﻮَﺻَّﻞَ
tawaSSala
att nå, säkra
ﺗَﻘَﺮَّﺏَ
taqarraba
att närma sig
ﺗَﻔَﺮَّﺝَ
tafarraja
att observera
ﺗَﺨَﺮَّﺝَ
takharraja
att passera, ta examen
ﺗَﻜَﻠَّﻢَ
takallama
att prata
ﺗَﺤَﺪَّﺙَ
taHaddatha
att prata
ﺗَﻨَﺰَّﻩَ
tanazzaha
att promenera
ﺗَﻤَﺴَّﺢَ
tamassaHa
att provocera, söka gräl, torka sig
ﺗَﻔَﻜَّﺮَ
tafakkara
att reflektera
ﺗَﻄَﻬَّﺮَ
taTahhara
att renas
ﺗَﺠَﻤَّﻊَ
tajamma3a
att samlas
ﺗَﻄَﻠَّﻊَ
taTalla3a
att se fram emot
ﺗَﺄَﻟَّﻖَ
ta'allaqa
att skina, stråla
ﺗَﻤَﻄَّﻰ
tamaTTaa
att skryta, sträcka
ﺗَﻮَﻗَّﻒَ
tawaqqafa
att sluta
ﺗَﻌَﻄَّﻞَ
ta3aTTala
att sluta fungera
ﺗَﻌَﺜَّﺮَ
ta3aththara
att snubbla
ﺗَﻨَﻬَّﺪَ
tanahhada
att snyfta, sucka
ﺗَﺸَﻤَّﺲَ
tashammasa
att sola
ﺗَﻔَﺮَّﻕَ
tafarraqa
att sprida ut
ﺗَﻌَﺮَّﻕَ
ta3arraqa
att svettas
ﺗَﻨَﻔَّﺦَ
tanaffakha
att svälla
ﺗَﻐَﺮَّﻕَ
tagharraqa
att svämma över
ﺗَﺄَﻛَّﺪَ
ta'akkada
att säkerställa
ﺗَﺴَﻠَّﺐَ
tasallaba
att sörja
ﺗَﺴَﻠَّﻢَ
tasallama
att ta emot
ﺗَﻔَﻀَّﻞَ
tafaDDala
att tillmötesgå
ﺗَﻔَﺮَّﺱَ
tafarrasa
att titta noga
ﺗَﺮَﺩَّﺩَ
taraddada
att tveka
ﺗَﻠَﺤَّﻒَ
talaHHafa
att täcka sig
ﺗَﻤَﻌَّﻦَ
tama33ana
att undersöka noga
ﺗَﺠَﻨَّﺐَ
tajannaba
att undvika
ﺗَﺨَﻠَّﻒَ
takhallafa
att utebli, vara sen
ﺗَﻨَﻔَّﺬَ
tanaffadha
att utföras
ﺗَﺤَﻤَّﻞَ
taHammala
att uthärda
ﺗَﻠَﻔَّﻆَ
talaffaZa
att uttala
ﺗَﻄَﻮَّﺭَ
taTawwara
att utvecklas
ﺗَﺴَﻜَّﻊَ
tasakka3a
att vandra
ﺗَﺠَﺒَّﺮَ
tajabbara
att vara arrogant
ﺗَﺰَﻫَّﺪَ
tazahhada
att vara asketisk
ﺗَﺤَﺪَّﺩَ
taHaddada
att vara bestämd, vara fast
ﺗَﺮَﻓَّﺾَ
taraffaDa
att vara fanatisk
ﺗَﻬَﻴَّﺄَ
tahayya'a
att vara förberedd
ﺗَﻬَﻠَّﻞَ
tahallala
att vara förtjust
ﺗَﺸَﻮَّﺵَ
tashawwasha
att vara förvirrad
ﺗَﻀَﺠَّﺮَ
taDajjara
att vara irriterad, vara missnöjd
ﺗَﻔَﺮَّﺩَ
tafarrada
att vara isolerad
ﺗَﻤَﻜَّﻦَ
tamakkana
att vara kapabel
ﺗَﻐَﻴَّﻢَ
taghayyama
att vara mulen
ﺗَﺄَﺧَّﺮَ
ta'akhkhara
att vara sen
ﺗَﺒَﺪَّﺩَ
tabaddada
att vara spridd
ﺗَﻮَﺗَّﺮَ
tawattara
att vara spänd
ﺗَﺸَﺮَّﻑَ
tasharrafa
att vara ärad
ﺗَﻠَﻔَّﺖَ
talaffata
att vända sig om
ﺗَﺤَﺴَّﺮَ
taHassara
att ångra
ﺗَﺤَﻮَّﻝَ
taHawwala
att ändra sig
ﺗَﺮَﻭَّﻕَ
tarawwaqa
att äta frukost
ﺗَﻔَﺘَّﺢَ
tafattaHa
att öppnas
ﺗَﺨَﻠَّﻰ
takhallaa
att överge
ﺗَﻔَﻮَّﻕَ
tafawwaqa
att överträffa

Alla mönster för arabiska ord

Nedan ser du alla kända mönster för att bilda arabiska ord. Du kan klicka på ett mönster för att se de ord på webbplatsen som föjer mönstret.