Verb form 8 ifta3ala

Här visas alla arabiska ord på webbplatsen som följer mönstret för verb form 8. Mönstret kan även beskrivas som ifta3ala om bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

Mönstret har verbform 8. Ordets verbform påverkar ordets betydelse. Generellt är det så att ju högre verbform, desto mer specifik betyelse.

ﺍِﻗﺘَﺮَﺡَ
iqtaraHa
föreslå
ﺍِﺷﺘَﺮَﻙَ
ishtaraka
dela, delta
ﺍِﻧﺘَﻈَﺮَ
intaZara
vänta
ﺍِﻋﺘَﺒَﺮَ
i3tabara
anse, överväga
ﺍِﺣﺘَﻔَﻞَ
iHtafala
fira
ﺍِﻧﺘَﺤَﻞَ
intaHala
anta, imitera
ﺍِﻋﺘَﻘَﺪَ
i3taqada
anse
ﺍِﺣﺘَﺮَﻡَ
iHtarama
respektera
ﺍِﻋﺘَﻤَﺪَ
i3tamada
lita
ﺍِﻓﺘَﻘَﺪَ
iftaqada
sakna
ﺍِﺑﺘَﻌَﺪَ
ibta3ada
dra sig undan, hålla sig borta
ﺍِﺣﺘَﺮَﻕَ
iHtaraqa
brinna, brännas
ﺍِﻟﺘَﺰَﻡَ
iltazama
hålla fast vid, åta sig
ﺍِﻋﺘَﺬَﺭَ
i3tadhara
ursäkta
ﺍِﻟﺘَﺤَﻒَ
iltaHafa
täcka sig
ﺍِﺳﺘَﻌَﺮَ
ista3ara
brinna
ﺍِﺣﺘَﻤَﻞَ
iHtamala
tolerera
ﺍِﺧﺘَﻠَﻒَ
ikhtalafa
avvika, variera
ﺍِﻧﺘَﺸَﺮَ
intashara
spridas
ﺍِﺷﺘَﻬَﺮَ
ishtahara
bli känd
ﺍِﺭﺗَﻜَﺐَ
irtakaba
begå
ﺍِﻧﺘَﺤَﺮَ
intaHara
begå självmord
ﺍِﺑﺘَﺴَﻢَ
ibtasama
le
ﺍِﻓﺘَﺨَﺮَ
iftakhara
skryta, vara stolt
ﺍِﺷﺘَﺮَﻁَ
ishtaraTa
begära, kräva
ﺍِﻏﺘَﺴَﻞَ
ightasala
bada, duscha
ﺍِﻛﺘَﻤَﻞَ
iktamala
bli komplett, vara komplett
ﺍِﺳﺘَﻤَﻊَ
istama3a
lyssna
ﺍِﺟﺘَﻤَﻊَ
ijtama3a
mötas, samlas
ﺍِﺧﺘَﺮَﻉَ
ikhtara3a
uppfinna
ﺍِﺷﺘَﻌَﻞَ
ishta3ala
brinna, fatta eld
ﺍِﻋﺘَﻘَﻞَ
i3taqala
gripa, hålla fast
ﺍِﻧﺘَﺤَﺐَ
intaHaba
gråta, jämra sig
ﺍِﺷﺘَﻐَﻞَ
ishtaghala
arbeta
ﺍِﻋﺘَﺮَﺽَ
i3taraDa
avvisa, motsätta sig
ﺍِﺑﺘَﺸَﻚَ
ibtashaka
ljuga, lura
ﺍِﻟﺘَﻬَﻢَ
iltahama
sluka
ﺍِﺳﺘَﺮَﻕَ
istaraqa
stjäla information, tjuvlyssna
ﺍِﻧﺘَﻘَﻞَ
intaqala
flytta sig
ﺍِﺭﺗَﻔَﻊَ
irtafa3a
stiga, öka
ﺍِﺣﺘَﻔَﻆَ
iHtafaZa
behålla, ta
ﺍِﻗﺘَﺴَﻢَ
iqtasama
dela, fördela
ﺍِﺭﺗَﺠَﻒَ
irtajafa
darra
ﺍِﺷﺘَﺮَﻯ
ishtaraa
köpa
ﺍِﺭﺗَﺪَﻯ
irtadaa
bära
ﺍِﺧﺘَﻔَﻰ
ikhtafaa
försvinna
ﺍِﻗﺘَﺮَﺏَ
iqtaraba
närma sig
ﺍِﻧﺘَﺨَﺐَ
intakhaba
rösta, välja
ﺍِﻗﺘَﺼَﺮَ
iqtaSara
begränsa sig
ﺍِﻣﺘَﺪَّ
imtadda
nå, sprida
ﺍِﻫﺘَﻢَّ
ihtamma
bry sig om, intressera sig för
ﺍِﺧﺘَﺎﺭَ
ikhtaara
välja
ﺍِﺑﺘَﺎﻉَ
ibtaa3a
köpa
ﺍِﺟﺘَﺎﺯَ
ijtaaza
passera
ﺍِﺣﺘَﺎﺝَ
iHtaaja
behöva
ﺍِﺭﺗَﺎﺡَ
irtaaHa
finna vila, vara nöjd
ﺍِﺭﺗَﺎﺏَ
irtaaba
tvivla
ﺍِﺷﺘَﻜَﻰ
ishtakaa
klaga
ﺍِﺣﺘَﺎﻝَ
iHtaala
lura
ﺍِﺷﺘَﺎﻕَ
ishtaaqa
sakna
ﺍِﻗﺘَﻄَﻊَ
iqtaTa3a
dela av, dra av
ﺍِﺑﺘَﻠَﻊَ
ibtala3a
sluka, svälja
ﺍِﻣﺘَﻨَﻊَ
imtana3a
avstå, vägra
ﺍِﺧﺘَﺮَﻕَ
ikhtaraqa
bryta sig in, tränga igenom
ﺍِﻛﺘَﺴَﺢَ
iktasaHa
uppsluka, utplåna
ﺍِﻋﺘَﺮَﻑَ
i3tarafa
bekänna, erkänna
ﺍِﻗﺘَﻠَﻊَ
iqtala3a
rycka upp
ﺍِﺣﺘَﻜَﺮَ
iHtakara
lägga beslag på
ﺍِﺗَّﺴَﻊَ
ittasa3a
expandera
ﺍِﺗَّﻔَﻖَ
ittafaqa
hålla med
ﺍِﻛﺘَﻔَﻰ
iktafaa
vara nöjd
ﺍِﻋﺘَﺰَﻝَ
i3tazala
abdikera, avgå, sluta
ﺍِﺧﺘَﺼَﺮَ
ikhtaSara
förkorta
ﺍِﻣﺘَﺰَﺝَ
imtazaja
blandas
ﺍِﻫﺘَﺰَّ
ihtazza
skaka
ﺍِﺧﺘَﻤَﺮَ
ikhtamara
jäsa
ﺍِﻧﺘَﻔَﺦَ
intafakha
svälla
ﺍِﺑﺘَﺪَﻉَ
ibtada3a
uppfinna
ﺍِﺣﺘَﺎﺭَ
iHtaara
vara förvirrad
ﺍِﻧﺘَﻬَﻚَ
intahaka
kränka , uttömma
ﺍِﻗﺘَﺒَﺲَ
iqtabasa
låna, ta över
ﺍِﻛﺘَﺮَﺏَ
iktaraba
oroa sig
ﺍِﻓﺘَﺮَﻕَ
iftaraqa
dela
ﺍِﻧﺘَﺒَﻪَ
intabaha
vara uppmärksam
ﺍِﻟﺘَﻔَﺖَ
iltafata
beakta, vända sig mot
ﺍِﺭﺗَﻌَﺶَ
irta3asha
darra, skaka
ﺍِﺷﺘَﻤَﻞَ
ishtamala
inkludera, innehålla
ﺍِﻗﺘَﻔَﻰ
iqtafaa
följa, imitera, spåra
ﺍِﺣﺘَﻮَﻯ
iHtawaa
innehålla
ﺍِﺭﺗَﻄَﻢَ
irtaTama
falla, slå
ﺍِﻗﺘَﻄَﻒَ
iqtaTafa
skörda, välja
ﺍِﻗﺘَﺮَﻑَ
iqtarafa
begå
ﺍِﻣﺘَﺜَﻞَ
imtathala
imitera
ﺍِﺣﺘَﺬَﻯ
iHtadhaa
bära, imitera
ﺍِﻧﺘَﻌَﻞَ
inta3ala
bära sandaler, vara skodd
ﺍِﻗﺘَﺪَﻯ
iqtadaa
efterlikna, imitera
ﺍِﻓﺘَﻌَﻞَ
ifta3ala
förfalska
ﺍِﺧﺘَﺒَﺄَ
ikhtaba'a
försvinna, gömma sig
ﺍِﻋﺘَﻞَّ
i3talla
vara bristfällig, vara sjuk
ﺍِﻧﺘَﻘَﺾَ
intaqaDa
revoltera
ﺍِﻏﺘَﺎﺏَ
ightaaba
förtala
ﺍِﻛﺘَﺄَﺏَ
ikta'aba
vara deprimerad
ﺍِﻧﺘَﻔَﺾَ
intafaDa
stiga upp, vakna
ﺍِﺟﺘَﺮَﻑَ
ijtarafa
föra bort, sopa bort, tvätta bort
ﺍِﺭﺗَﺤَﻞَ
irtaHala
avgå, ge sig av
ﺍِﻟﺘَﺤَﻢَ
iltaHama
hålla samman hårt, klamra sig fast
ﺍِﺣﺘَﻞَّ
iHtalla
ockupera, ta över
ﺍِﺟﺘَﺮَّ
ijtarra
idissla, repetera
ﺍِﻓﺘَﻚَّ
iftakka
separera, upplösas
ﺍِﻟﺘَﻘَﻂَ
iltaqaTa
plocka upp, ta emot
ﺍِﺷﺘَﺪَّ
ishtadda
intensifiera
ﺍِﻟﺘَﺜَﻢَ
iltathama
döljas

Alla mönster för arabiska ord

Nedan ser du alla kända mönster för att bilda arabiska ord. Du kan klicka på ett mönster för att se de ord på webbplatsen som föjer mönstret.