Verb form 8 ifta3ala

Här visas alla arabiska ord på webbplatsen som följer mönstret för verb form 8. Mönstret kan även beskrivas som ifta3ala om bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

Mönstret har verbform 8. Ordets verbform påverkar ordets betydelse. Generellt är det så att ju högre verbform, desto mer specifik betyelse.

ﺍِﻋﺘَﺰَﻝَ
i3tazala
att abdikera, avgå, sluta
ﺍِﻣﺘَﺺَّ
imtaSSa
att absorbera
ﺍِﻋﺘَﻘَﺪَ
i3taqada
att anse
ﺍِﻋﺘَﺒَﺮَ
i3tabara
att anse, överväga
ﺍِﻧﺘَﺤَﻞَ
intaHala
att anta, imitera
ﺍِﺷﺘَﻐَﻞَ
ishtaghala
att arbeta
ﺍِﺭﺗَﺤَﻞَ
irtaHala
att avgå, ge sig av
ﺍِﻣﺘَﻨَﻊَ
imtana3a
att avstå, vägra
ﺍِﺧﺘَﻠَﻒَ
ikhtalafa
att avvika, variera
ﺍِﻋﺘَﺮَﺽَ
i3taraDa
att avvisa, motsätta sig
ﺍِﻏﺘَﺴَﻞَ
ightasala
att bada, duscha
ﺍِﻟﺘَﻔَﺖَ
iltafata
att beakta, vända sig mot
ﺍِﻗﺘَﺼَﺮَ
iqtaSara
att begränsa sig
ﺍِﺭﺗَﻜَﺐَ
irtakaba
att begå
ﺍِﻗﺘَﺮَﻑَ
iqtarafa
att begå
ﺍِﻧﺘَﺤَﺮَ
intaHara
att begå självmord
ﺍِﺷﺘَﺮَﻁَ
ishtaraTa
att begära, kräva
ﺍِﺣﺘَﻔَﻆَ
iHtafaZa
att behålla, ta
ﺍِﺣﺘَﺎﺝَ
iHtaaja
att behöva
ﺍِﻋﺘَﺮَﻑَ
i3tarafa
att bekänna, erkänna
ﺍِﻣﺘَﺰَﺝَ
imtazaja
att blandas
ﺍِﻛﺘَﻤَﻞَ
iktamala
att bli komplett, vara komplett
ﺍِﺷﺘَﻬَﺮَ
ishtahara
att bli känd
ﺍِﺳﺘَﻌَﺮَ
ista3ara
att brinna
ﺍِﺣﺘَﺮَﻕَ
iHtaraqa
att brinna, brännas
ﺍِﺷﺘَﻌَﻞَ
ishta3ala
att brinna, fatta eld
ﺍِﻫﺘَﻢَّ
ihtamma
att bry sig om, intressera sig för
ﺍِﺧﺘَﺮَﻕَ
ikhtaraqa
att bryta sig in, tränga igenom
ﺍِﺭﺗَﺪَﻯ
irtadaa
att bära
ﺍِﻧﺘَﻌَﻞَ
inta3ala
att bära sandaler, vara skodd
ﺍِﺣﺘَﺬَﻯ
iHtadhaa
att bära, imitera
ﺍِﺭﺗَﺠَﻒَ
irtajafa
att darra
ﺍِﺭﺗَﻌَﺶَ
irta3asha
att darra, skaka
ﺍِﻓﺘَﺮَﻕَ
iftaraqa
att dela
ﺍِﻗﺘَﻄَﻊَ
iqtaTa3a
att dela av, dra av
ﺍِﺷﺘَﺮَﻙَ
ishtaraka
att dela, delta
ﺍِﻗﺘَﺴَﻢَ
iqtasama
att dela, fördela
ﺍِﺑﺘَﻌَﺪَ
ibta3ada
att dra sig undan, hålla sig borta
ﺍِﻟﺘَﺜَﻢَ
iltathama
att döljas
ﺍِﻗﺘَﺪَﻯ
iqtadaa
att efterlikna, imitera
ﺍِﺗَّﺴَﻊَ
ittasa3a
att expandera
ﺍِﻓﺘَﻀَﺢَ
iftaDaHa
att exponeras
ﺍِﺭﺗَﻄَﻢَ
irtaTama
att falla, slå
ﺍِﺭﺗَﺎﺡَ
irtaaHa
att finna vila, vara nöjd
ﺍِﺣﺘَﻔَﻞَ
iHtafala
att fira
ﺍِﻧﺘَﻘَﻞَ
intaqala
att flytta sig
ﺍِﻗﺘَﻔَﻰ
iqtafaa
att följa, imitera, spåra
ﺍِﺟﺘَﺮَﻑَ
ijtarafa
att föra bort, sopa bort, tvätta bort
ﺍِﻗﺘَﺮَﺡَ
iqtaraHa
att föreslå
ﺍِﻓﺘَﻌَﻞَ
ifta3ala
att förfalska
ﺍِﺧﺘَﺼَﺮَ
ikhtaSara
att förkorta
ﺍِﺧﺘَﻔَﻰ
ikhtafaa
att försvinna
ﺍِﺧﺘَﺒَﺄَ
ikhtaba'a
att försvinna, gömma sig
ﺍِﻏﺘَﺎﺏَ
ightaaba
att förtala
ﺍِﻣﺘَﻠَﻚَ
imtalaka
att förvärva, äga
ﺍِﻋﺘَﻘَﻞَ
i3taqala
att gripa, hålla fast
ﺍِﻧﺘَﺤَﺐَ
intaHaba
att gråta, jämra sig
ﺍِﻋﺘَﺮَﻯ
i3taraa
att hemsöka
ﺍِﻟﺘَﺰَﻡَ
iltazama
att hålla fast vid, åta sig
ﺍِﺗَّﻔَﻖَ
ittafaqa
att hålla med
ﺍِﻟﺘَﺤَﻢَ
iltaHama
att hålla samman hårt, klamra sig fast
ﺍِﻋﺘَﻤَﺪَ
i3tamada
att hänga på, lita
ﺍِﺟﺘَﺮَّ
ijtarra
att idissla, repetera
ﺍِﻣﺘَﺜَﻞَ
imtathala
att imitera
ﺍِﺷﺘَﻤَﻞَ
ishtamala
att inkludera, innehålla
ﺍِﺣﺘَﻮَﻯ
iHtawaa
att innehålla
ﺍِﺷﺘَﺪَّ
ishtadda
att intensifiera
ﺍِﺧﺘَﻤَﺮَ
ikhtamara
att jäsa
ﺍِﺷﺘَﻜَﻰ
ishtakaa
att klaga
ﺍِﻧﺘَﻬَﻚَ
intahaka
att kränka , uttömma
ﺍِﺷﺘَﺮَﻯ
ishtaraa
att köpa
ﺍِﺑﺘَﺎﻉَ
ibtaa3a
att köpa
ﺍِﺑﺘَﺴَﻢَ
ibtasama
att le
ﺍِﺑﺘَﺸَﻚَ
ibtashaka
att ljuga, lura
ﺍِﺣﺘَﺎﻝَ
iHtaala
att lura
ﺍِﺳﺘَﻤَﻊَ
istama3a
att lyssna
ﺍِﻗﺘَﺒَﺲَ
iqtabasa
att låna, ta över
ﺍِﺣﺘَﻜَﺮَ
iHtakara
att lägga beslag på
ﺍِﻟﺘَﻘَﻰ
iltaqaa
att möta
ﺍِﺟﺘَﻤَﻊَ
ijtama3a
att mötas, samlas
ﺍِﻣﺘَﺪَّ
imtadda
att nå, sprida
ﺍِﻗﺘَﺮَﺏَ
iqtaraba
att närma sig
ﺍِﺣﺘَﻞَّ
iHtalla
att ockupera, ta över
ﺍِﻛﺘَﺮَﺏَ
iktaraba
att oroa sig
ﺍِﺟﺘَﺎﺯَ
ijtaaza
att passera
ﺍِﻟﺘَﻘَﻂَ
iltaqaTa
att plocka upp, ta emot
ﺍِﺣﺘَﺮَﻡَ
iHtarama
att respektera
ﺍِﻧﺘَﻘَﺾَ
intaqaDa
att revoltera
ﺍِﻗﺘَﻠَﻊَ
iqtala3a
att rycka upp
ﺍِﻧﺘَﺨَﺐَ
intakhaba
att rösta, välja
ﺍِﻓﺘَﻘَﺪَ
iftaqada
att sakna
ﺍِﺷﺘَﺎﻕَ
ishtaaqa
att sakna
ﺍِﻓﺘَﻚَّ
iftakka
att separera, upplösas
ﺍِﻫﺘَﺰَّ
ihtazza
att skaka
ﺍِﻟﺘَﺤَﻖَ
iltaHaqa
att skriva in sig
ﺍِﻓﺘَﺨَﺮَ
iftakhara
att skryta, vara stolt
ﺍِﻗﺘَﻄَﻒَ
iqtaTafa
att skörda, välja
ﺍِﻟﺘَﻬَﻢَ
iltahama
att sluka
ﺍِﺑﺘَﻠَﻊَ
ibtala3a
att sluka, svälja
ﺍِﻧﺘَﺸَﺮَ
intashara
att spridas
ﺍِﻧﺘَﻔَﺾَ
intafaDa
att stiga upp, vakna
ﺍِﺭﺗَﻔَﻊَ
irtafa3a
att stiga, öka
ﺍِﺳﺘَﺮَﻕَ
istaraqa
att stjäla information, tjuvlyssna
ﺍِﻧﺘَﻔَﺦَ
intafakha
att svälla
ﺍِﺣﺘَﻤَﻞَ
iHtamala
att tolerera
ﺍِﺭﺗَﺎﺏَ
irtaaba
att tvivla
ﺍِﻟﺘَﺤَﻒَ
iltaHafa
att täcka sig
ﺍِﺧﺘَﺮَﻉَ
ikhtara3a
att uppfinna
ﺍِﺑﺘَﺪَﻉَ
ibtada3a
att uppfinna
ﺍِﻛﺘَﺴَﺢَ
iktasaHa
att uppsluka, utplåna
ﺍِﻋﺘَﺬَﺭَ
i3tadhara
att ursäkta
ﺍِﻋﺘَﻞَّ
i3talla
att vara bristfällig, vara sjuk
ﺍِﻛﺘَﺄَﺏَ
ikta'aba
att vara deprimerad
ﺍِﺣﺘَﺎﺭَ
iHtaara
att vara förvirrad
ﺍِﻛﺘَﻔَﻰ
iktafaa
att vara nöjd
ﺍِﻧﺘَﺒَﻪَ
intabaha
att vara uppmärksam
ﺍِﺧﺘَﺎﺭَ
ikhtaara
att välja
ﺍِﻧﺘَﻈَﺮَ
intaZara
att vänta

Alla mönster för arabiska ord

Nedan ser du alla kända mönster för att bilda arabiska ord. Du kan klicka på ett mönster för att se de ord på webbplatsen som föjer mönstret.